Retningslinjer for personvern og cookies

Personvern retningslinjer

1. Formål. Hvorfor vi innhenter denne informasjonen

infotorg er en tjeneste fra EVRY, derfor forholder vi oss til EVRY sine retningslinjer for personvern. 

Denne teksten beskriver hvordan EVRY samler inn og behandler personlige data. Det er EVRYs politikk å følge den lokale data personvernlovgivningen samt bedriftens politikk og prosedyrer og gjeldende personverndirektiver.

Personlig informasjon som samles inn via dette nettstedet brukes kun til formål som er objektivt rettferdiggjort av EVRYs tjenester og til å utføre behandlingen i samsvar med personvernrettigheter og forskrifter, herunder behovet for å beskytte personlig integritet og privatliv og for å sikre at personlige data er av tilstrekkelig kvalitet. Behandlingen innebærer ikke automatisert beslutningstaking.

Hvis du velger å ikke oppgi personlig informasjon til EVRY, kan enkelte funksjoner eller tjenester være utilgjengelige eller kommunikasjon umulig.

Behandling kan omfatte innsamling, opptak, justering, lagring, overføring og formidling eller en kombinasjon av dette. EVRY kan bruke ressurser fra datterselskaper utenfor EU-/EØS-området på en måte som anses som overføring av personopplysninger for å utføre oppgaver (blant annet støttetjenester) basert på EUs standard kontraktklausuler. EVRY behandler personopplysninger både som prosessor og som kontroller, som definert i det personlige datadirektivet.

2. Kategorier av personlige data

EVRY behandler disse typene personopplysninger:

1. Personlige data på vegne av EVRYs kunder og

2. Personlige data der EVRY er datakontroller, som kan omfatte:

    a. Personopplysninger om ansatte

    b. Informasjon og vurderinger knyttet til andre kategorier av personopplysninger. Det er EVRYs politikk å begrense disse dataene til å kun inneholde kontaktinformasjon, rigurøs profesjonell informasjon og informasjon vedrørende aktiviteter EVRY har utført i tilknytning til de berørte personer. EVRY kan samle inn, lagre, bruke og overføre personlige data for spesielt uttrykte formål når brukeren besøker EVRYs internettside. Slike formål er som regel daglig drift av systemet og kommunikasjon.

3. Prinsipielle regler

Ved behandling av personopplysninger vil EVRY oppfylle sine forpliktelser:

1. overfor den opplysningene gjelder;

2. overfor offentlige myndigheter; og

3. overfor kunder og andre kontrollerer enn EVRY

med hensyn til hvordan behandlingen utføres.

Disse forpliktelsene er nærmere beskrevet nedenfor.

1. Vedrørende den registrerte personen er det bestemmelser i den aktuelle personopplysningsloven som fastsetter betingelsene for autorisering av behandlingen. Samtykke fra den registrerte personen er vanligvis tilstrekkelig autorisasjon. Avhengig av om dataene er sensitive eller ikke, kan andre vilkår autorisere behandlingen. Dessuten, er EVRY forpliktet til å gi informasjon til den registrerte personen og på forespørsel gi vedkommende tilgang til opplysningene. For å sikre at personopplysningene er av tilstrekkelig kvalitet, kan mangelfulle opplysninger bli korrigert.

2. I henhold til offentlige myndigheter inneholder den gjeldende personvernloven en forpliktelse til å gi varsling og - for noen behandlinger -en forpliktelse til å oppnå en lisens.

3. Når EVRY yter tjenester til kunder som omfatter behandling av personopplysninger, kan en slik behandling kun skje når det foreligger et kontraktsmessig grunnlag for slik behandling. Overføring av personopplysninger til EVRY-selskaper i land utenfor EU/EØS kan bare skje når personen opplysningene gjelder eller kunden har godkjent overføringen. Et rettslig grunnlag er påkrevd for en slik overføring, for eksempel en spesifikk eksportavtale.

4. Når det gjelder behandlingen i seg selv er det forpliktelser med hensyn til datasikkerhet og intern kontroll. Organisasjonsmessige, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak skal gjennomføres for å sikre tilstrekkelig datasikkerhet. Tiltakene skal være i forhold til sannsynligheten for og konsekvensene av ethvert brudd på sikkerheten for å hindre tap av liv eller helse, økonomiske tap eller tap av omdømme og personlig integritet. Bruk av eksterne ressurser til å behandle personlige data kan være underlagt spesifikke bestemmelser i gjeldende personopplysninger, samt en eventuell overføring av data til andre land. EVRY vil slette personopplysningene når alle formålene ved behandlingen av den personlige dataen er oppfylt. Oppbevaringstiden for hver enkelt kategori av personlige data blir vurdert i lys av det praktiske, tekniske og av andre hensyn.

4. Hvem vi deler informasjon med

Informasjonen vil bli delt innenfor EVRY ASA, som befinner seg i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Latvia, Ukraina, India, under sikkerhetstiltak i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen. Du kan få en kopi av denne dokumentasjonen ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

5. Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen

Informasjonen din vil bli oppbevart i opptil 24 måneder, regnet fra datoen den ble innregistrert eller oppdatert.

6. Tilsynsprogram

For å bekrefte at EVRYs behandling oppfyller kravene for databeskyttelse og personvern, vil EVRY og dets selskaper gjennomføre tilsyn i henhold til EVRYs standard revisjonsregime.

7. Vår kontaktinformasjon og dine rettigheter

Hvis du har spørsmål eller du ønsker å be om tilgang til eller retting av personopplysninger i postene dine, kan du kontakte oss på compliance@evry.com /+ 47 23145000. Du kan også kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på privacy@evry.com hvis du har spørsmål eller lurer på noe.

Du har rett til å sende inn en klage hvis du har bekymringer vedrørende måten personopplysningene dine blir behandlet på av personvernmyndighetene.

Hvis du velger det, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til denne behandlingen. Vi vil deretter umiddelbart slette informasjonen din. I dette tilfellet, vennligst kontakt Privacy@evry.com.

Du kan protestere mot at opplysningene dine behandles ved direkte markedsføring, profilering, automatisk beslutningstaking eller vitenskapelige og historiske forskninger og statistikker som blir utført og som inneholder dine personlige data. Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, vil du automatisk bli fjernet fra databasen og du vil ikke motta ytterligere markedsføringskommunikasjoner fra oss.

Du kan utøve din rett til å begrense behandlingen hvis du mener at dine personlige data er unøyaktige, at de ikke kan behandles basert på den legitime interessen nevnt ovenfor, at behandlingen skjer på ulovlig vis, og at det er nødvendig at den blir holdt for et eventuelt rettslig krav.

Du kan utøve din rett til å protestere mot den automatiserte beslutningstakingen eller profileringen, og/eller motta personlig assistanse ved å kontakte oss.

Du har rett til å motta dine data i et bærbart format: ta kontakt med privacy@evry.com for å gjøre dette.

8. Klagemekanismer

Klager kan rettes til compliance@evry.com.

Bruk av informasjonskapsler på infotorg sitt nettsted

Bruk av informasjonskapsler («cookies»):

Vi bruker informasjonskapsler eller cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å forstå dine preferanser, slik at vi kan skreddersy din opplevelse ved fremtidige besøk på våre nettsider.

Vi bruker også informasjonskapsler til å samle informasjon om trafikk og interaksjon for statistikkformål.

Hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn data om hvordan brukerne våre bruker nettsidene våre. Dette omfatter også abonnering på nyhetsbrev og bruk av skjema.

Hva bruker vi informasjonen til?

Dataene vi samler inn, bruker vi på følgende måter:

• Til å personalisere brukeropplevelsen
• Til å forbedre nettsidene våre
• Til å forbedre kundeservicen vår
• Til å gjennomføre transaksjoner
• Til å sende periodiske e-poster
• Til å levere nedlastbart materiale
• Til å registrere påmelding til kurs og arrangementer

Informasjonen vi samler inn vil ikke bli solgt, byttet, overført eller gitt til noe annet firma uten ditt samtykke - med unntak av der det er nødvendig for å levere det produktet eller den tjenesten du eller dere har bedt om.

Ditt samtykke

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies.

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Noen er essensielle, mens andre hjelper oss med å forstå dine preferanser, slik at vi kan skreddersy din opplevelse ved fremtidige besøk på våre nettsider.

Essential
Analytics