Ikke full fart – men registreringstakten øker

Ikke full fart – men registreringstakten øker

|

Bilåret 2023 begynte svært rolig – etter registreringsbonanza i desember. Nå har registreringstakten økt, og i februar var det 7 439 førstegangsregistrerte nye personbiler. Samlet ligger januar og februar 42,3 prosent bak samme periode i 2022.

Med rundt 40 000 førstegangsregistrerte nye personbiler i desember ble det satt registreringsrekord for måneden. 2022 endte opp med nesten 175 000 nye personbiler, rett bak rekordåret 2021. De aller fleste førstegangsregistrerte nye personbilene som leveres ut til ventende kunder nå er biler som ble bestilt for lenge siden.

90 prosent elbilandel i 2023?

Så langt i år er det 9 299 førstegangsregistrerte nye personbiler. Av disse er 7 420 elbiler, det tilsvarer en andel på 80 prosent. I fjor på samme tid var det registrert 16 105 nye personbiler. Målt i antall er det en nedgang for alle typer drivlinjer.

- Elbilandelen har nå stabilisert seg på 80 prosent. Vi antar at andelen vil øke noe i løpet av året og nærme seg 90 prosent ved utgangen av 2023, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Til tross for at det stadig kommer helt nye «rene» elbilmerker og modeller, de fleste fra Asia, så er det kjente merker med lang salgshistorie i Norge som fyller 10 på topp listen. Kun én av disse er en hybrid – resten er elbiler.

Fortsatt en viss forsiktighet

- Bilåret så langt er litt spesielt på grunn av det store antallet som ble registrert før nyttår. Januar ble den måneden med det laveste registreringstallet siden januar 1962, men i februar nærmet seg registreringstallene for nye personbiler en mer normal situasjon. Vi ser likevel en viss forsiktighet i markedet, sier Solberg Thorsen. Moms og nye avgifter, økte renter, høyere priser og generell økonomisk usikkerhet kan være noe av årsaken.

- Fortsatt venter mange på den nye bilen de bestilte for lenge siden, og utleveringer av nye biler vil trolig også prege registeringstallene for mars og april. Hvor mange biler som står klare for utlevering, og hvor stor ordrereserve importørene og forhandlere har framover, er det kun de som vet. Et samlet første kvartal vil gi en bedre pekepinn på retningen framover, sier Solberg Thorsen. Han mener at moms og nye vektavgifter på elbiler, og en kraftig økning av avgiftsnivået for ladbare hybrider og bensin- og dieselbiler, vil preget bilåret 2023.

- Hvor mange som har avbestilt eller kansellert sine bilbestillinger på grunn av moms, avgifter og dermed økte priser, vet vi ikke. Men at dette har påvirket nybilsalget og registreringstakten er det liten tvil om, sier han.

Elbil-fart i bruktmarkedet

Totalt nærmer det seg 2,9 millioner personbiler i kjøretøybestanden, av disse er over 600 000 elbiler. Det er en andel på 21 prosent, noe som også merkes i bruktmarkedet.

- Elbilene tar en stadig større del av eierskiftene, og den tendensen øker fordi antall elbiler øker. Ved utgangen av februar hadde nesten 95 106 biler skiftet eier og det er faktisk en liten økning sett opp mot fjoråret. Så langt i år har nesten 14 000 elbiler fått ny eier, det er 28 prosent flere enn ved utgangen av februar i fjor, sier Solberg Thorsen.

Han peker på at en del av elbil-eierskiftene kan være biler som ble registrert som nye i desember – blant annet for å unngå moms og avgifter – og som nå er ute for salg som bruktbiler.

Samtidig har bruktimporten av personbiler, som også toppes av populære elbiler, gått ned med hele 75,5 prosent sammenlignet med årets to første måneder i fjor. Kun 493 bruktimporterte biler har i år blitt registrert i Norge.

Kilde: OFV

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Småbåtregisteret.

Les mer om våre registre og bestill tilgang allerede i dag.

Kontakt oss

All kjøretøyinformasjon på ett sted

Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

Bestill her