Alle tjenester

Alt på ett sted!

Vi gir deg markedets bredeste tjenestetilbud på offentlige registre, kredittopplysninger og andre virksomhetskritiske kilder.

 • Trenger du å finne ut hvem som egentlig eier et selskap eller skal du avdekke sirkulære eierskap? Aksjonærkart gir deg informasjonen både skriftlig og visuelt.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
 • Infoland gir deg digitale kart, vei-, plandata og foto fra nærmere 300 kommuner og forretningsførere.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
 • Trenger du informasjon om arbeidsforhold i Norge? Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gir deg oversikt over hvilke arbeidstakere som er ansatt hos den enkelte arbeidsgiver.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Når du skal finne verdien av en eiendom er Boligverdi det mest effektive verktøyet. Løsningen er utviklet for å gi deg et best mulig autogenerert prisestimat på en bolig. Jo bedre sammenlignbare data vi har fra nabolaget, desto sikrere er vi på estimatets treffsikkerhet. Dette er ikke en meglers prisvurdering eller verditakst. Det kan forekomme avvik fra verdiestimat og meglers prisantydning. Har du gateadresse eller gårds- og bruksnummer med eventuelt feste eller seksjonsnummer, har du alt du trenger for å finne verdien.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Skal du kjøpe, selge eller bytte inn bruktbil? Bruktbilverdi gir deg et verdiestimat på bilen – slik at du kan avtale den riktige prisen.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Det sentrale folkeregister gir deg informasjon om alle registrerte personer bosatt i Norge, og norske statsborgere bosatt i utlandet. Skatteetaten er ansvarlig for registeret, tilgangen får du bare her.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Trenger du informasjon om tinglyste heftelser og rettigheter? Eller leter du etter hjemmelshaver, adresser, bygninger eller koordinater? Eiendomsregisteret gir deg all informasjon om norsk eiendom, samlet på ett sted.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Har du behov for opplysninger om foretak i andre europeiske land? European Business Register (EBR) gir deg tilgang til foretaksregistrene i en rekke land, deriblant Sverige, Danmark, Finland, Latvia og Estland.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Integrasjon
 • Å få en oversikt over usikret gjeld er avgjørende for å kunne gjøre en riktig vurdering ved inngåelse av lån/kreditt eller ved utarbeidelse av kredittscoremodeller.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Trenger du informasjon om adresser og eiendommer? Eller leter du etter hvem som er hjemmelshaver eller koordinater til adresser? infotorgEiendom gir deg informasjon.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Integrasjon
  • Ajour
 • Trenger du oversikt over næringslivet og offentlige etater? Ofte er denne informasjonen spredt over flere registre. I vår tjeneste for Foretaksinformasjon har du disse dataene samlet på ett sted.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Når du skal ha opplysninger om en bil, buss eller traktor, går du til infotorgKjøretøy. Her finner du informasjonen du normalt finner i vognkortet på en bil, for alle typer kjøretøy i Norge.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • infotorgPerson er EVRYs egen kredittopplysningstjeneste hvor du finner opplysninger om mer enn 4 millioner personer bosatt i Norge.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Trenger du å vite om det er registrert utleggstrekk eller intet til utlegg hos en skyldner? Vi kan hjelpe deg med dette i vår tjeneste for «Intet til utlegg / utleggstrekk».

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Er du på jakt etter hvem som eier en bil eller en motorsykkel, eller tidspunkt for registrering? I Kjøretøyregisteret finner du opplysninger om kjøretøy oppdatert og samlet på ett sted.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Å ta korrekte beslutninger vedrørende finansiering, avtaleinngåelser og leveranser, kan være avgjørende for om du lykkes eller ikke i dagens marked.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? I Likningsopplysninger får du informasjon fra de to siste likningsårene for alle skattytere i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, men tilgangen får du bare her.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Er du på jakt etter informasjon om rettigheter og pant i gjenstander, som varelageret til en skyldner, eller bilparken til et firma? Løsøreregisteret har dette samlet på ett sted.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Når du skal finne riktig nummer til en person eller bedrift på første forsøk, går du hit. Våre nummeropplysninger inneholder mer enn 10 millioner oppføringer samlet på ett sted, og er alltid oppdaterte.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Det registreres rundt 260 000 nye kjøretøy hvert år. Med OFV Kjøretøydata får du full oversikt over hva et kjøretøy kostet fra forhandler.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Postens oppdateringer baserer seg på flyttemeldinger fra postmottakeren selv, fra postbudene og postkontorene. Dette er de ferskeste adressene du får.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Ajour
 • Skal du identifisere reelle rettighetshavere i et selskap? Vi kan nå gjøre dette utfordrende arbeidet enklere.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour
 • Driver du med direktemarkedsføring? Da har du ansvar for å oppdatere dine adresselister mot reservasjoner senest en måned før bruk. Reservasjonsregisteret inneholder alle som er reservert mot adressert reklame i posten eller mot telefonsalg.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Integrasjon
  • Ajour
 • Vi har gjort det lettere for deg. Vi har satt sammen smarte rapporter med informasjon fra de mest brukte tjenestene.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
 • Er du på jakt etter hvem som eier en båt, tidspunkt for registrering eller tekniske opplysninger om den? I småbåtregisteret finner du oppdaterte opplysninger om alle båter som er registrert – samlet på ett sted.

  Mer om tjenesten

  Slik får du det

  • Web
  • Integrasjon
  • Ajour

Jeg er opptatt av at du enkelt finner informasjonen som er viktig for deg.

Det kan vi hjelpe deg med.

Johan Nygaard
Vice President Data Platforms

Kontakt meg

Johan Nygaard