Kundeservice

Vi er opptatt av å gi deg rask og riktig respons på henvendelsen din

Kontaktskjema

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon og beskriv ditt behov slik at vi raskt og effektivt kan svare på din henvendelse.

Innlogging

Diverse spørsmål

  • Bestilling av «utskrift pantebok» sendes til Statens Kartverk som returnerer dette til postadressen din. Dette kan ta noen dager. Mer info se hjelpetekster i tjenesten.

  • Dette er avhengig av hvilken tillatelse som er gitt av Skattedirektoratet. Les mer om tilgang til Det sentrale folkeregister under Alle tjenester.

  • Normal behandlingstid er opp til 3 dager. Hvis du bestiller tilgang til tjenester som krever tillatelse fra dataeier kan det ta lengre tid. Les mer om det under de ulike tjenestene i infotorg.no.

  • Hvis du benytter hjelpetekster som ligger i tjenesten under likningsopplysninger finner du detaljert oversikt over dette. I Min konto finner du også krypteringsnøkkel del 1 under «Endre brukerinformasjon». Del 2 er sendt til kontraktsansvarlig i rekommandert brev.

  • Hvis du har bestilt tilgang kan årsaken være at vi ikke har fått registrert riktig IP adresse på din bruker. Gå inn i Min konto -> Endre brukerinformasjon. Der ligger din IP adresse som skal mailes til onlineservice@evry.com .

  • Kredittsperre fra EVRY kan opprettes eller fjernes ved hjelp av BankID på denne siden: www.kredittsperre.infotorg.no

  • Vårt virksomhetssertifikat for infotorg tjenester utløper 15.02.2018 Vi erstatter dette sertifikatet med et fornyet tilsvarende sertifikat fra DigiCert Inc med 1- års gyldighet frem til våren 2020 Sertifikatet er lagt ut i test/QA miljøet slik at kunder kan forberede sine miljøer ved eventuelle tilkoblings problemer. Sertifikat for test og produksjon er likt, slik at det er mulig å verifisere sertifikatet mot våre testmiljøer. For test Testmiljø har pr. 03.01.19 publisert med de nye sertifikater, endepunkter for test webservice og test web er henholdsvis: WebService integrasjoner: https://ws-test.infotorg.no Infotorg web portal: https://qa.infotorg.no For produksjon Den 04.02.19, blir sertifikatet lagt ut i produksjon. Tjenestene som primært blir berørt er webservicene og web endepunktene: WebService integrasjoner: https://ws.infotorg.no Infotorg web portal: https://www.infotorg.no Sertifikatene kan hentes direkte ut ifra nettleser via url-adressene https://qa.infotorg.no eller https://ws-test.infotorg.no. Nettlesere som kan benyttes er f.eks. Firefox, Chrome eller Internet Explorer.

Bestilling/avbestilling/endring av brukere

Ajour

Fakturaspørsmål

Kontaktskjema

Vennligst fyll inn din kontaktinformasjon og beskriv ditt behov slik at vi raskt og effektivt kan svare på din henvendelse