Folkeregister

Integrasjon mot Folkeregisteret

Skal du integrere data fra Det sentrale folkeregisteret fra infotorg inn i ditt fagsystem via Webservices eller Single Sign-On? Her vil du finne alt nødvendig teknisk- og testdokumentasjon for opprettelse av integrasjon. 

Det sentrale folkeregister er et register over alle tildelte fødselsnummer for personer som er bosatt i Norge etter 01.10.1964 eller som er registrert i skattemanntall, trygdesystem eller lignende.

Persondataene blir daglig oppdatert fra Det Sentrale Folkeregister (DSF) hos Skattedirektoratet.

Her finner du overordnete dokumentasjon verørende integrasjon mot Folkeregisteret.

Testdata 1

Testdata 2

Testdata 3

Nyttige dokumenter vedrørende Folkeregisteret kan lasted ned her

Oversikt over gyldige testobjekter finnes i følgende excel-ark

Funksjonell oversikt over felter og produkter i DSF kan du laste ned her

Eksempel på spørring og svar for produktet "Detaljer" i Folkeregisteret

Forklaring til bruk av testklient

DSF feltlengder

Eksempelkode i JAVA

Krav til integrasjonsløsninger mot Folkeregisteret

Egenerklæring og systembeskrivelse må sendes inn, for å opprette integrasjon. 

IP-adresser som skal benyttes i produksjonsmiljøet må sendes inn. Det er et krav fra Skattedirektoratet at det skal være sjekk på ip-adresser.

Testdokumentasjon for Folkeregisteret Masseoppslag

Testdata 1

Testdata 2

Testdata 3

Vil du vite mer om tjenestene våre

Les mer om hvilke tjenester du kan få tilgang til via infotorg. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Se alle tjenester

Har du spørsmål angående integrasjon, ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

Kontakt oss