Boligprisutviklingen for 2017

Boligprisutviklingen for 2017

December 11, 2017 | Nyheter
Del

Boligprisene sank med 1,1 % i november 2017 i Norge. Ved korreksjon for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,4 %.

Boligprisene er nå 0,5 prosent lavere enn i november 2016. Den svakeste utviklingen har de største byene, selv om alle fylker har en nedgang i november.

Flere boliger solgt

Det ble solgt 1,8% flere boliger i november sammenlignet med i fjor. I november ble det solgt 7.171 boliger i Norge, noe som er 1,8 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

I hele 2017 er det solgt 83.644, det er på samme nivå som i 2016.

12 måneders utviklingen 

Alle de tre største byene hadde en negativ 12 måneds vekst

Oslo hadde en nedgang på 4,4%.
Fredrikstad hadde imidlertid en vekst på 7,7%.

Fagmiljøene i Norge mener det er knyttet usikkerhet til den videre utviklingen i Norge. Men flere mener vi har signaler på at vi er inne i en kortvarig korreksjon og ikke et langvarig fall i prisene.

Reglene for boliglån

• Lånet kan ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi på innvilgelsestidspunktet.
• Kundens samlede lån skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt.
• Kunden må tåle en renteøkning på fem prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået.
• Ikke avdragsfrihet over 60 prosent pant i boligen.

I Oslo

• Bankenes fleksibilitet til å gi lån utenfor kravene begrenses til åtte prosent, eller maksimalt ti millioner kroner per kvartal.
• 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nummer to, tre og så videre).

For resten av landet

• Bankene har fleksibilitet til å gi ti prosent av nye lån utenfor kravene hvert kvartal. 

Kilde: Eiendom Norge og DN.no

 All eiendomsinformasjon med et søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. 

 

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Del
1.0