Boligprisutviklingen for juli måned

Boligprisutviklingen for juli måned

August 09, 2017 | Nyheter
Del

Utviklingen av boligprisene viser en nedgang for juli måned.

Nedgang i boligprisene

På landsbasis viser tallene for juli måned en nedgang på 1,2% i forhold til juni måned.

For Oslo er nedgangen størst med 2,8%. For Bergen viser tallene en nedgang på 0,6%, mens det for Trondheim viser en nedgang på 0,8%.

Selv om vi ser en nedgang de siste månedene viser tallene totalt sett for hele året en oppgang på hele 7,1% i forhold til 2016.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris viser en pris i Oslo på kr 68.182 pr. kvadratmeter. I Bergen viser tallene kr 48.015 pr. kvadratmeter og i Trondheim kr 48.006 pr. kvadratmeter. Innenfor de store byene er det stor variasjon i kvadratmeterprisen i forhold til populære/mindre populære boligområder, bydeler.

I Oslo selges nå boliger gjennomsnittlig under prisantydning.

Det tar nå 24 dager (gjennomsnitt siste 3 måneder) fra en bolig blir lagt ut til salgs til den er solgt.  Tallene gjelder for hovedstaden.

Oppgang for fritidseiendom

Når det gjelder fritidseiendom generelt og sjøhytter spesielt viser tallene en klar oppgang. Siste 12 måneder har det vært en prisøkning på 8,5% for omsetnings av sjøhytter i Norge. Kommuner med høyest oppnådde salgspriser er Nøtterøy, Tvedestrand og Søgne.

Eiendomsfakta

Viste du at det i Norge er:

  • 3,2 millioner eiendommer
  •  4,2 millioner bygninger
  • 2,1 millioner adresser
  • 356.000 borettsandeler

Det tinglyses i gjennomsnittlig 20.000 endringer i borettsandeler hver måned og ca. 100.000 antall tinglysinger i faste eiendommer.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

 All eiendomsinformasjon med et søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. Denne tjenesten tar utgangspunkt i prisvekststatistikken på eiendomssalg til Statistisk sentralbyrå, og kan gi deg en forventet pris på boligen din eller den eiendommen du ønsker å sjekke.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Del
1.0