Boligprisutviklingen i april

Boligprisutviklingen i april 2020

May 20, 2020 | Nyheter

Lurer du på hvordan korona-utbruddet har påvirket boligmarkedet i april og hvor prisnivået på bolig ligger nå? Les om prisutvikling og hvor langt tid det tok å selge bolig i april. 

God aktivitet i boligmarkedet, tross Covid-19

Korona-situasjonen har påvirket boligprisene og volumet i boligmarkedet i april. Det er en noe svakere prisutviklingen på Østlandet. I landet ellers er utviklingen mer eller mindre som normalt for måneden. Både prisutviklingen og transaksjonsvolumet er mer positiv enn mange forventet, viser tall fra Eiendom Norge. 

Det tok i gjennomsnitt 21 dager til å selge en bolig i Oslo i april. Gjennomsnitte for hele landet var på 55 dager. Tregest salgstid hadde Ålesund m/omegn med 77 dager. 

- Det ble både solgt og lagt ut færre boliger i april i år enn i fjor. Men samlet for årets tre første måneder er transaksjonsvolumet fortsatt høyt sammenlignet med tidligere år, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I april ble det solgt 7.038 boliger i Norge, noe som er 10,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 28.289 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent færre enn på samme tid i 2019. 

Kilde Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

Boligmarkeds utvikling fremover

Nasjonalt er volumet ti prosent lavere enn på samme måned i fjor, men det er også her regionale variasjoner. Vi forventer derfor at aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil de nærmeste månedene, men at prisene vil ha en svakt negativ utvikling i lys av den svakere utviklingen i norsk økonomi, sier Lauridsen.

Økning i arbeidsledigheten og permitteringer, som resultat av tiltakene mot smitten 12 mars, vil også påvirke boligmarkedet og kredittmarkedet. Norsk økonomi rammes også av oljeprisfallet, samt at en rekke viktige sektorer opplever en markant svakere etterspørsel. 

Få tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom, finner du hos oss. Våre tjenester gir deg alltid oppdatert eiendomsinformasjon, uansett situasjonen i boligmarkedet. 

Du kan bestill tilgang til - Eiendomregisteret, infotorgEiendom, Ambita Infoland, og andre eiendomrelaterte tjenester. 

Del