Boligprisutviklingen i juli

Boligprisutviklingen i juli 2020

August 06, 2020 | Nyheter

Lurer du på hvordan boligmarkedet utviklet seg i juli? Hvor prisnivået ligger nå? Les om prisutvikling og hvor langt tid det tok å selge bolig i juli.

Rekordsalg i boligmarkedet i juli

Juli var en bra måned for å selge bolig. Tall fra Eiendom Norge viser både prisoppgang og rekordsalg for sommer.

Det ble solgt ca 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Det tilsvarer 6.821 solgte boliger i hele Norge. Rekordmange nordmenn har benyttet sommeren til å kjøpe bolig. Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden. Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

- Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en juli-måned, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene.

Det tok i gjennomsnitt lenger tid for å selge en bolig i juli enn før sommeren: 33 dager i Oslo. Gjennomsnitte for hele landet var på 67 dager. Tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 101 dager. 

Kilde Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

Boligmarkeds utvikling fremover

- Utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har vært svært sterk, og juli ble intet unntak. Men juli ble noe svakere enn mange hadde ventet og da spesielt i hovedstadsområdet og Bergen. Dette er godt nytt fordi det allerede høyt prisede boligmarkedet på det sentrale Østlandet ikke trenger sterk prisvekst, men økt tilbud av nye boliger, sier Lauridsen.

- Renten er atomknappen i boligmarkedet, og vi tror effekten av null-renten nå er tatt ut. Vi forventer prisutviklingen vil bli mer moderat fremover og at den svakere utviklingen i norsk og global økonomi nå vil få større betydning for boligmarkedet. På samme tid er det sannsynlig at husholdningenes konsum i større grad vil rette seg mot egen bolig da korona-pandemien trolig fortsatt er i en tidlig fase. Hjemmet er en trygg av havn mot korona, avslutter Lauridsen.

Få en rask verdiestimering av bolig

Vi lanserer nå en ny tjeneste som gir deg verdiestimat på en bolig. Du har nå mulighet for å teste Boligverdi Beta. Tjenesten er en foreløpig versjon og gratis å bruke til 15.august. Les mer om tjenesten her.

Trenger du eiendomsinformasjon for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom, finner du det hos oss. Våre tjenester gir deg alltid oppdatert eiendomsinformasjon, uansett situasjonen i boligmarkedet. 

Du kan bestill tilgang til - Eiendomregisteret, infotorgEiendom, Ambita Infoland, og andre eiendomrelaterte tjenester. 

Del