Boligprognose for 2020

Boligprognose for 2020

December 18, 2019 | Nyheter

Prisutviklingen i boligmarkedet har vært moderat de siste to år. Lurer du på hva prognosen for boligpriser 2020 er? 

I følge tall fra Eiendom Norge, både i 2018 og 2019 har boligmarkedet vært stabilt med et høyt tilbud og mange boligsalg. "Vi venter at denne trenden fortsetter i 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer."

Prognose for boligmarkedet 2020

– De viktigste driverne i det norske boligmarkedet er mer stabile enn på lenge. Det går godt i norsk økonomi, noe som bidrar til et stabilt arbeidsmarked og solid lønnsvekst. Boligbyggingen er godt tilpasset husholdningsveksten, samtidig har flere kredittreguleringer bidratt til redusert kjøpekraft.

Dette gjør i sum at vi forventer at utviklingen fra 2018 og 2019 vil vedvare og at boligprisene nasjonalt vil stige med 3 prosent i 2020, sier Dreyer.

I 2019 ble det innført flere tiltak for å regulere prisveksten. Reguleringer av forbrukslån og innføring av gjeldsregister som begge har en dempende effekt på kjøpekraften. Det er likevel usikkerhet om hvor mye, og det er også usikkerhet om hvor stor betydning det vil få for boligmarkedet i 2020, sier Dreyer.

Boligprognoser for de store byene

Prognoser for 12 måneders veksten fra januar og ut desember 2020 for de store byene er:

Oslo: Oppgang på 5 prosent

Bergen: Oppgang på 3 prosent

Trondheim: Oppgang på 1,5 prosent

Stavanger: Uendret 0 prosent

Kilde: Eiendom Norge

Få tilgang til all eiendomsinformasjon

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom, finner du hos oss. Bestill tilgang til Eiendomregisteret, infotorgEiendom, Ambita Infoland, og andre eiendomsrelaterte tjenester. 

Del