Data får Norge til å gå rundt

Data får Norge til å gå rundt

January 02, 2020 | Nyheter

For politi, sykehus, redningsselskaper og mange flere virksomheter er tilgangen til korrekt data kritisk og avgjørende for arbeidet.

Oppdatert og relevant data

Bedrifter i dag er avhengig av å vite hvem deres kunder er, hvor de bor til enhver tid, kontaktinformasjon osv. Offentlig virksomheter har ofte behov for personinformasjon, som fødselsdato, familierelasjoner, statsborgerskap, inntekt, hva du eier og gjeld. Bankene har behov for oversikt over din økonomiske situasjon når de skal gi deg et lån. Redningsselskaper trenger å ha rask tilgang til bileierinformasjon når de skal hjelpe deg. Eiendomsmeglere er pliktig å innhente eiendomsinformasjon om en bolig som skal selges. Advokater trenger informasjon om personer, virksomheter, eiendommer.

 -  Ulike virksomheter har ulike behov for informasjon. Det som er felles for alle typer bedrifter er at de må ha informasjon fra kilder de kan stole på, som er oppdatert og satt sammen slik at de gir økt verdi for brukerne. Infotorg er Norges fremste leverandør av kvalitetssikret data, oppdatert og tilgjengelig. – Vi har vi jobbet med offentlige og private dataeiere til å utforme infotorg i ett og samme grensesnitt, det er helt unikt, sier produktsjef Tore Andre Godager. 

Ikke tilgjengelig på Google

-  Som privatpersoner kan vi søke oss frem til mye informasjon via store søketjenester som Google. Det er ikke mangel på informasjon, men kvaliteten og kilder til informasjon varierer i stor grad. Infotorg samler data som ikke er tilgjengelig på Google, slik som personopplysninger, eiendomsinformasjon, eierinformasjon, og gjeld. Du kan få tilgang til denne informasjonen ved å kontakte oss her.

Informasjon er en grunnmur for fremtiden

-  Kunstig intelligens, robotisering, og algoritmer trenger alle input fra kvalitetssikrede informasjonskilder for å kunne gi innsikt og gode beslutninger. Via infotorg har kunder flere muligheter til å innhente dette via søk i de ulike tjenester, integrasjon direkte i sin saksbehandling, vask av kundeportefølje eller uttrekk av datasett. Vi ser at kunder har behov for informasjon døgnet rundt/ 365 dager i året. Eksempler er sykehusene som skal indentifisere pasienter på legevakt midt på natten. Eller politiet som skal sjekke eier av kjøretøy som har sperret en gate kl.06.00 om morgenen. Eller gi oversikt over sikret og usikret gjeld slik at bankene kan gi deg kreditt i løpet av sekunder, legger Tore Andre til.  

Digitalt samfunn krever korrekt informasjon

-  Et digitalt samfunn er sterkt avhengig av korrekte data for å skape gode tjenester for oss borgere. Riktig tildeling av barnehageplasser og skoleplasser basert på hvor foreldrene bor og jobber, er eksempler på hvor viktig god datakvalitet er.  Det kan brukes til alt fra å forbedre saksbehandlingen i offentlig sektor til etablering av smarte miljøbygg. Informasjon gir næringslivet mange spennende muligheter. Infotorg skal bidra til å hjelpe bedrifter med å gripe disse mulighetene, avslutter Tore Andre.

Ta kontakt med Tore
Web
Del