Digitalt samfunn krever korrekt informasjon

Digitalt samfunn krever korrekt informasjon

February 21, 2019 | Nyheter
Del

Et digitalt samfunn er sterkt avhengig av korrekte data for å skape gode tjenester for oss borgere. For politiet, sykehus, redningsselskaper og mange flere virksomheter er tilgangen til informasjon kritisk og avgjørende for arbeidet. Dette blir bare enda viktigere fremover, ifølge Tore Andre Godager, ansvarlig for infotorg. 

Er informasjon den nye oljen?

Bedrifter i dag er avhengig av å vite hvem deres kunder er, hvor de bor til enhver tid, kontaktinformasjon osv. Offentlig virksomheter har ofte behov for personinformasjon, som fødselsdato, familierelasjoner, statsborgerskap, inntekt, hva du eier og gjeld. Bankene har behov for oversikt over din økonomiske situasjon når de skal gi deg et lån. Redningsselskaper trenger å ha rask tilgang til bileierinformasjon når de skal hjelpe deg. Eiendomsmeglere er pliktig å innhente eiendomsinformasjon om en bolig som skal selges. Advokater trenger informasjon om personer, virksomheter, eiendommer.

 -  Ulike virksomheter har ulike behov for informasjon. Det som er felles for alle typer bedrifter er at de må ha informasjon fra kilder de kan stole på, som er oppdatert og satt sammen slik at de gir økt verdi for brukerne. Norge er at av de landene i verden som er flinkeste til å samle store informasjonsmengder om befolkning, eiendom, kjøretøy, bedrifter i strukturerte databaser. Samtidig er det viktig at denne informasjonen er kvalitetssikret, oppdatert og tilgjengelig. Her har vi jobbet med offentlige og private dataeiere til å utforme infotorg. Norges største samling av dataregistre, tilgjengelig i ett og samme grensesnitt. Med innhold fra sentrale datakilder som Folkeregisteret, Motorvognregisteret, Eiendomsregisteret samt over 30 andre registre, sier Tore Andre. 

Hvordan kan informasjon gi nye kunder?

-  Som privatpersoner kan vi søke oss frem til mye informasjon via store søketjenester som Google. Det er ikke mangel på informasjon, men kvaliteten og kilder til informasjon varierer i stor grad. Her har infotorg en unik posisjon, som tilrettelegger informasjon som ikke er tilgjengelig på Google – med en høy grad av nøyaktighet – daglig oppdatert, og tilgjengelig der brukere er. Denne informasjonen kan bedrifter benytte for å skape innsikt om potensielle kunder, handelsmønstre, markedstrender, konkurrenter og deretter ta gode beslutninger. Næringslivet ønsker å levere bedre tjenester og vi er glade å kunne bidra i denne utviklingen, påpeker Tore Andre.

Informasjon er en grunnmur for fremtiden

-  Kunstig intelligens, robotisering, og algoritmer trenger alle input fra kvalitetssikrede informasjonskilder for å kunne gi innsikt og gode beslutninger. Via infotorg har kunder flere muligheter til å innhente dette via søk i de ulike tjenester, integrasjon direkte i sin saksbehandling, vask av kundeportefølje eller uttrekk av datasett. Vi ser at kunder har behov for informasjon døgnet rundt/ 365 dager i året. Eksempler er sykehusene som skal indentifisere pasienter på legevakt midt på natten. Eller politiet som skal sjekke eier av kjøretøy som har sperret en gate kl.06.00 om morgenen. Eller gi oversikt over sikret og usikret gjeld slik at bankene kan gi deg kreditt i løpet av sekunder, legger Tore Andre til.  

Digitalt samfunn krever korrekt informasjon

-  Et digitalt samfunn er sterkt avhengig av korrekte data for å skape gode tjenester for oss borgere. Riktig tildeling av barnehageplasser og skoleplasser basert på hvor foreldrene bor og jobber, er eksempler på hvor viktig god datakvalitet er.  Det kan brukes til alt fra å forbedre saksbehandlingen i offentlig sektor til etablering av smarte miljøbygg. Informasjon gir næringslivet mange spennende muligheter. Infotorg skal bidra til å hjelpe bedrifter med å gripe disse mulighetene, avslutter Tore Andre.

Ta kontakt med Tore
Web
Del
1.0