Eiendomsinformasjon for advokater

Eiendomsinformasjon for advokater

September 10, 2020 | Nyheter

Jobber du som advokat og hjelper klienter med eiendomsoverdragelser, nabotvistesaker, arv/skifte og innfordring? Eiendomsregisteret gir deg alltid korrekt informasjon om norske eiendommer, samlet på ett sted. 

Over halvparten av advokater i Norge benytter allerede infotorg som kilde til eiendomsinformasjon. Vi tilbyr alltid oppdatert Matrikkelinformasjon - teknisk informasjon og innhold fra Grunnboken - tinglyst informasjon om alle eiendommer og borettsandeler i Norge. I tillegg finner du informasjon om hjemmel, heftelser og servitutter på en eiendom hos oss. Ønsker du anslå ca. verdi på en eiendom, vil Boligverdi være til stor nyte for deg.

Eiendomsregisteret gir deg enkel og rask tilgang til informasjon som er nødvendig i håndtering av juridiske saker knyttet til en eiendom. Eiendomsregisteret består av data fra både Grunnboken og Matrikkelen.

Matrikkelen inneholder informasjon om: 

 • Adresser
 • Bygninger
 • Tekniske informasjon om eiendommer som areal, formål.

Grunnboken består av tinglyst informasjon om:

 • Hjemmelshavere eller eiere og hvor stor andel den enkelte eier
 • Heftelser på eiendommen - både pengeheftelser og andre typer heftelser (servitutter)
 • Om det er registrert leie- eller festeavtaler på eiendommen

Meglerpakke ved salg og kjøp av eiendom

Ved salg av eiendom er man lovpålagt å innhente en mengde informasjon om eiendommen. Manglene opplysninger kan skape utfordringer. Vi tilbyr oppdaterte nabolister, kart og sammensatte eiendomsinformasjonspakker fra kommunene. En meglerpakke kan inneholde:

 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Restanser og legalskatt
 • Ferdigattest
 • Regulerinsplaner med bestemmelser
 • Eiendomskart

Hjelper du klienter med innfordring?

Vi har laget en spesialrapport for innfordring som vi kaller inkassorapporten. Denne gir deg en oversikt over eiendeler som eiendom, bil, båt og næringsinteresser og informasjonen er hentet fra en rekke ulike kilder. Få tilgang til inkassorapporten ved å bestille tjenesten Sammensatte rapporter.

Gjør din arbeidsdag mer effektiv med tilgang til Eiendomsregisteret

Få all eiendomsinformasjon med kun noen tastetrykk.

Del