Få oversikt over gjeldssituasjonen i din kommune

Kampanje med fri etablering frem til 20 okt - Kommune- og landsoversikt fra Gjeldsregisteret

September 04, 2020 | Nyheter
Med total oversikt over gjeldssituasjonen kan det være enklere å følge opp tiltak knyttet til for eksempel gjeldsrådgivning og rammer for startlån. Din kommune får et unikt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Kommunene kan med dette ligge i forkant av utviklingen med en god oversikt over innbyggernes usikrede gjeld, samt få anledning til å sammenligne gjeldssituasjonen i egen kommune med andre kommuner.

Få oversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Statistikkproduktet Kommuneoversikt er utviklet for å gi kommuner og andre interessenter en god fremstilling av innbyggernes samlede usikrede gjeld; forbrukslån, kredittkort og betalingskort. Kommuneoversikten viser blant annet følgende aggregert informasjon for kommunens innbyggere:

  • fordeling på lånetyper
  • alder- og kjønnsfordeling
  • rentebærende- og ikke rentebærende gjeld
  • antall kreditter
  • total kreditteksponering
  • benyttet kreditt, m.m.

Alle gjeldsopplysninger fremkommer anonymisert og kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Kommuneoversikt gjeld
Kommune - og landsoversikt over innbyggernes gjeldssituasjon

Planlegging av støtteordninger i din kommune med Kommuneoversikt

Med total oversikt over gjeldssituasjonen kan det være enklere å følge opp tiltak knyttet til for eksempel gjeldsrådgivning og rammer for startlån. Din kommune får et unikt grunnlag for utarbeidelse av prognoser og input til planlegging av støtteordninger for å dempe sosiale utfordringer knyttet til usikret gjeld.

Kommuneoversikten med grundig analyse av innbyggernes totale gjeldssituasjon, samt en samlet overordnet oversikt over gjeldssituasjonen i andre kommuner koster kun kr. 1 500,- pr. mnd eks mva. *Engangs tilretteleggingspris kr. 5 000,- bortfaller i kampanjeperioden ved bestilling frem til 20 oktober 2020. 

Landsoversikt – sammenligne din kommune med andre kommuner

I tillegg til oversikt over egen kommune i produktet Kommuneoversikt, kan man i Landsoversikten sammenligne egne innbyggeres totale rentebærende gjeld mot andre sammenlignbare kommuner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om tjenesten

Ønsker din kommune å bestille tjenesten eller motta ett eksempel av oversiktenes innhold, vennligst ta kontakt med Ole Jonassen.

* forutsetter at din kommune allerede har inngått eller inngår avtale om tilgang til gjeldsopplysninger. Tilbudet gjelder til og med 20. oktober 2020.

Kontakt oss
Del