God datakvalitet muliggjør digitalisering og modernisering i kommunen

God datakvalitet muliggjør digitalisering og modernisering i kommunen

November 23, 2017 | Nyheter
Del

For å lykkes med digitalisering, er kommunen avhengig av tilgang til sentral informasjon om innbyggere og næringsliv. Masterdataløsningen fra EVRY gir en samlet og total oversikt over kommunens innbyggere, næringsliv og kunder. I en og samme løsning kan kommunen samle og hente verdiøkende data som er nødvendig for å lykkes med digital kommunikasjon og tjenestetilbud

Alltid oppdatert informasjon med Masterdataløsningen

Godt digitalt tjenestetilbud samt relevant kommunikasjon med kommunes innbyggere og næringsliv krever god datakvalitet samt informasjon som gir nødvendig støtte i saksbehandlingen.

Masterdata fra EVRY kombinerer kommunens egne systemer sammen med over 20 datakilder som er mulig å integrere i løsningen. Vår Masterdataløsning gir tilgang til jevnlig ajourholdte data og understøtter de nye kravene i personlovgivningen som skal realiseres i mai 2018.

Vi hjelper deg med å innfri krav om bruk av nasjonale felleskomponenter som Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen, Altinn, ID-porten, Digital postkasse og Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Kommunen oppnår:

  • Mer effektiv ressursutnyttelse
  • Mer effektiv saksbehandling
  • Mer effektiv kommunikasjon med innbyggere
  • Mer effektiv kommunikasjon med interne enheter

 

 

 

Våre erfarne rådgivere hjelper deg slik at din kommune alltid har oppdaterte data. Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår Masterdataløsning. 

Kontakt oss
Del
1.0