Ny trafikkforsikringsavgift

Ny trafikkforsikringavgift

June 12, 2018 | Innsikt
Del

Når en ny avtale om forsikring på et kjøretøy eller endring av en eksisterende forsikringsavtale registreres i Det sentrale motorvognregisteret vises dette på annen måte enn før. 

Ny ordning gyldig fra 01.01.2018

I forbindelse med endringene i bilansvarslova som trådte i kraft 1.1.2018 om innføring av gebyr for uforsikrede motorvogner, lå det til grunn i forarbeidene at TFFAuto blir hovedkilde for forsikringsinformasjon i Norge, og TFFAuto er således fasit.

Dersom kjøretøyet har selskapskode 02 TFF i Autosys / motorvognregisteret, og det ikke er satt opphørsdato betyr det at kjøretøyet er forsikret.

For å sjekke hvilket forsikringsselskap kjøretøyet er forsikret hos kan alle ved hjelp av en gratis oppslagsløsning, logge inn med bankID for å sjekke dette.

I din nettleseren velger du adressen: tffauto.no/minside

I skjermbildet som fremkommer, klikker du på knappen

Innlogging

Velg deretter hvilken type bankID du vil logge på med

Bankid

Etter innlogging, velg i topp-menyen

ansvarlig selskap

Tast inn kjennemerke og datoen det gjelder, og trykk på knappen «Vis ansvarlig selskap»

vis ansvarlig selskap

Det vil fremkomme i hvilket forsikringsselskap kjøretøyet er forsikret. Eventuelt om kjøretøyet er uforsikret eller om det er «ikke forsikringspliktig».

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg!

 På infotorg finner du disse kjøretøyrelaterte produktene;

  • infotorgKjøretøy
  • Det sentrale motorvognregisteret
  • Bruktbilverdi
  • OFV Bildata
  • Småbåtregisteret

Bestill tilgang til tjenester i dag

Online oppslag gir deg direkte tilgang til kjøretøyinformasjon på infotorg.no

Webservices gir deg opplysningene direkte integrert i ditt eget fagsystem

Datavask kan både berike og ajourholde informasjonen din. 

Kontakt oss
Del
1.0