Kjøretøybestanden første kvartal 2018

Kjøretøybestanden første kvartal 2018

May 03, 2018 | Innsikt
Del

Nullutslippsbilene spiser stadig større markedsandeler av den norske bilparken. I mars nådde andelen nye nullutslippsbiler smått historiske 37, 3%. Om trenden fortsetter gjenstår å se, men at markedet er i stor endring er hevet over enhver tvil.

Færre kjøretøy i Norge, men elektrisk øker

Totalt har kjøretøybestanden (Registrerte kjøretøy) gått ned med 1588 (-0,03%) registrerte kjøretøy i første kvartal 2018.

Men andelen nullutslippsbiler (elektriske og hydrogen drevne kjøretøy) tar stadig større andeler av markedet når det gjelder nybilsalget. I januar  var andelen 23,1%, februar 21,6%, i mars som nevnt hele 37,3%.

Dieselandelen synker fortsatt

I mars 2018 hadde 16,0% av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i mars 2017 hadde 24,6% av de nye personbilene bare dieselmotor. 20,0% av de nye personbilene registrert i mars hadde bare bensinmotor, mens andelen i 2017 var 26,4%.

26,7 prosent personbiler med hybriddrift i mars

Det ble registrert 3851 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 122 flere (+3,3 %) enn i mars 2017. Personbilene med hybriddrift hadde 26,7% markedsandel i mars 2018, mens markedsandelen i mars 2017 var 27,8%.

Generelle trender i totalbestanden av kjøretøy

I  første kvartal gikk antall registrerte kjøretøy ned med 1588 (-0,03%) til 5 444 381 registrerte kjøretøy. Personbilbestanden gikk ned med 1575 biler (-0,06%).

Antall personbiler gikk ned med 1575 biler (-0,06%) i første kvartal i år. Og antall varebiler klasse 2 gikk ned og det var 842 færre (-0,19%) registrerte varebiler klasse 2 per 31. mars enn ved årsskiftet. Antall varebiler klasse 1 økte derimot med 298 (+3,74%). Antall campingbiler basert på varebiler under 3,5 tonn økte med 119 (+0,34%), mens campingbiler over 3,5 tonn totalvekt økte med 17 (+0,01%). Nedenfor finner du detaljert oversikt over alle typer kjøretøy registrert i Norge.

Kjoretoy_bestanden_Q1_2018
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

Mer kjøretøyinformasjon 

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg!

 På infotorg.no finner du disse kjøretøyrelaterte produktene;

  • infotorgkjøretøy
  • Det sentrale motorvognregisteret
  • Bruktbilverdi
  • OFV Bildata
  • Småbåtregisteret

Bestill tilgang til tjenester i dag!

Online oppslag gir deg direkte tilgang til kjøretøyinformasjon.

Webservices gir deg opplysningene direkte integrert i ditt eget fagsystem

Datavask kan både berike og ajourholde informasjonen din.

Kontakt oss
Del
1.0