Likningsopplysninger for 2016

Likningsopplysninger for 2016

November 01, 2017 | Nyheter
Del

Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? I Likningsopplysninger får du informasjon fra de to siste likningsårene for alle skattytere i Norge. Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, men tilgangen får du bare på infotorg.

Alle likningopplysninger for 2016 er nå tilgjengelig

Likningsopplysninger for inntektsåret 2016 både for personlige skatteytere og for upersonlige skatteytere (foretak) er nå tilgjengelige i infotorg. Opplysningene oppdateres 6 ganger pr år. Det finnes opplysninger om 4,5 millioner personer ved hovedutlegget i oktober.

Både offentlig og privat sektor kan få tilgang til norske likningsopplysninger. Er du i privat sektor kan du laste ned filer med de tradisjonelle skattelistene. Er du ansatt i offentlig sektor kan du gjøre direkte oppslag på personer, og få informasjonspakker tilpasset ditt behov.

Likningsopplysninger omfatter blant annet:

  • Fødselsnummer
  • Navn
  • Adresse
  • Nettoinntekt
  • Netto formue
  • Sum skatt og avgifter
  • Skatteklasse
  • Samskattkode

Brukere i offentlig sektor får tilgang til vesentlig flere poster fra selvangivelsen slik at det er mulig å benytte opplysningene i ulik saksbehandling. For eksempel i forbindelse med beregning av vederlag for opphold på institusjon. Det kan også leveres uttrekk som er tilpasset for import i programvareløsninger innen pleie- og omsorgssektoren (Profil, Gerica, CosDoc).

Forutsetning for tilgang

For å få tilgang til tjenesten må det fylles ut en særskilt avtale. Her er det viktig at du oppgir hva opplysningene skal brukes til og hvilke(n) hjemmel som legges til grunn for denne bruken. For privat sektor er det kun finansinstitusjoner, forsikringsvirksomheter og kredittopplysningsbyråer som kan få tilgang.

Del
1.0