Likningsopplysninger for 2018 siste pulje

Alle likningsopplysninger for 2018 er nå tilgjengelige

October 28, 2019 | Nyheter

Trenger du likningsopplysninger om en norsk skatteyter? Skatteetaten er ansvarlig for oppdateringene, men tilgangen får du på infotorg.

Siste pulje av likningsopplysninger fra Skatteetaten for 2018 er nå tilgjengelige

I Likningsopplysninger får du oppdatert informasjon fra de to siste likningsårene for alle skatteytere i Norge. infotorg tilbyr likningsinfomasjon for både privat og offentlig sektor.

I den nye løsningen til Skatteetaten har infotorg alltid oppdatert innhold av likningsopplysningene. Når Skatteetaten foretar endringer eller oppdatering av f.eks  skatteforhold, adresse eller foretar rettinger vil infotorg inneha oppdaterte likningsopplysninger.

Hvem kan få tilgang

Både offentlig og privat sektor kan få tilgang til likningsopplysninger. Privat sektor kan laste ned filer med skattelistene. Offentlig sektor kan gjøre direkte oppslag på personer.

For å få tilgang til tjenesten må det leveres søknad. Her må det fremgå hva opplysningene skal brukes til og hvilke(n) hjemmel som legges til grunn for bruken. For privat sektor er det finansinstitusjoner, forsikringsvirksomheter og kredittopplysningsbyråer som kan få tilgang.

Informasjonen laster du ned fra vår nettside på infotorg eller som bestilling av uttrekk. En bestilling av uttrekk sender du til ajour@evry.com

Del