Masseoppslag mot Kjøretøyregisteret

Masseoppslag mot Kjøretøyregisteret

January 14, 2021 | Innsikt

Er du ansatt i en kommune, parkerings- eller inkassoselskap og trenger å komme i kontakt med den rettmessige eier av et kjøretøy i forbindelse med fakturering? Det har stor verdi å vite at faktura går til rett person. Feilfakturering er kostbart.

Faktura til rett person hver gang med infotorg

Mange kommuner, parkerings- og inkassoselskaper har behov for å få vite hvem som eier bilen basert på at de kun kjenner registreringsnummeret. Dette er for eksempel aktuelt i forbindelse med fakturautsending av parkeringsgebyr. I forbindelse med fakturering er det gjerne flere enn et kjøretøy du trenger opplysninger om. I slike situasjoner kan det å søke på et og et registreringsnummer i Kjøretøyregisteret for å finne frem til riktig person være tungvint og tidkrevende. Vi kan hjelpe deg med dette via masseoppslag i Kjøretøyregisteret.

Masseoppslag mot Kjøretøyregisteret forenkler fakturering

Din virksomhet kan enkelt integrere seg mot infotorg og få tilgang til Masseoppslag. Du som kunde leverer inn en liste med bilens registreringsnummer og aktuell dato for kravet til oss på en SFTP (Secure File Transfer Protocol) konto. Vi henter opp listen og slår opp hvem som eier eller eide bilen på den datoen du har angitt, og påfører riktig eier på aktuell dato. Deretter får du listen tilbake på din SFTP-konto.

Kontakt oss for bestilling eller informasjon om Masseoppslag

Flere kunder har allerede tatt i bruk denne vaske/ajourholdstjenesten mot Kjøretøyregisteret, blant annet flere kommuner.

Vil også din kommune eller virksomhet se nærmere på hvordan dere kan effektivisere faktureringen, og sikre at første faktura sendes riktig? Ta kontakt med oss i dag.

Kontakt oss
Del