Melding om dødsfall oppdateres umiddelbart

Melding om dødsfall oppdateres umiddelbart

August 31, 2018 | Nyheter
Del

Nå digitaliseres melding om dødsfall, med raskere oppdatering til brukere av Folkeregisteret. Endringene skjer gradvis. 

Frem til august 2018 har melding om dødsfall og dødsårsak vært en papirbasert prosess. Det har derfor gått 5-16 dager før informasjonen har vært oppdatert i Folkeregisteret. Når Skattedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Domstolsadministrasjonen nå digitaliserer melding om dødsfall, vil informasjonen kunne oppdateres i Folkeregisteret umiddelbart. Men innføringen vil skje gradvis, og først ut er Domstolsadministrasjonen.

Innføring av digital melding om dødsfall

1. Domstolsadministrasjonen

Fra og med 31. august 2018 vil alle landets tingretter videresende alle meldinger om dødsfall digitalt til Folkeregisteret. Det betyr at Folkeregisterets brukere heretter får alle sine opplysninger om dødsfall oppdatert 2-3 dager raskere enn før. 

2. Helsevesenet

Fra september 2018 vil noen utvalgte leger prøve ut en digital løsning for melding om dødsfall som går direkte fra legen til Folkeregisteret. Meldinger om dødsfall som kommer til Folkeregisteret gjennom denne løsningen, oppdateres umiddelbart og tilgjengeliggjøres for Folkeregisterets brukere over natten. Det vil anslagsvis omfatte rundt hundre dødsfall ut 2018.

Prosjektet som innfører dette i helsevesenet har et mål om at alle dødsfall, samt dødsårsak, meldes digitalt direkte fra legen og inn til Folkeregisteret i 2020.

Alle bør gjøre en aktsomhetsvurdering

Alle virksomheter som benytter informasjon om dødsfall i sine forretningsprosesser og tjenester bør gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser temposkiftet får for dem, og justere kommunikasjon, prosesser og/eller tjenester ved behov. Dette kan være spesielt viktig der informasjon om en person slettes umiddelbart, samt der informasjon basert på dødsfallet går automatisk ut til samfunnet.

Vi oppfordrer alle virksomheter som benytter opplysninger om dødsfall i sine tjenester om å gjøre en aktsomhetsvurdering.

Forslag til spørsmål som virksomheten bør vurdere:

  • Hvordan bruker vi i dag opplysninger om dødsfall?
  • Når og hvordan kommuniserer vi resultatet av vår bruk av de oppdaterte opplysningene om dødsfall med omverdenen og våre kunder?
  • Hvordan vil det påvirke våre tjenester og vår dialog med kundene når opplysninger om dødsfall skjer gjennom minuttoppdateringer og utløser automatiske prosesser hos oss?
  • Bør vi justere på noen av våre forretningsprosesser og tjenester?

Ta kontakt

Trenger du mer informasjon om endringene? Ta kontakt med oss i dag for råd og veiledning i forhold til dine behov.

Kontakt oss
Del
1.0