Norske kommuner får snart totaloversikt over innbyggernes karbonavtrykk

Norske kommuner får snart totaloversikt over innbyggernes karbonavtrykk

October 23, 2020 | Nyheter

Hva om du fikk hjelp til å se oversikt over faktisk klimaavtrykk i din kommune eller region – mulighet til å sammenligne din situasjon med andre, som har lignende forutsetninger og rammer. Slik at beslutninger kan baseres på så komplett informasjon som mulig når gode fellesløsninger skal finnes. En ny portal skal regne ut innbyggernes klimaavtrykk basert på deres faktisk forbruk og livsstil. Flere kommuner og regioner er allerede med og former løsningen. Bli med dere også!

Trondheim kommunen tar bærekraft på alvor

Det var spørsmål Trondheim Kommune stilte i sitt prosjekt hvor målet var å engasjere innbyggerne i FNs mål om bærekraftig utvikling.

Vår ekspert på Data Analyse, Kim Remvik-Larsen forteller, sammen med partnerne våre, Ducky og Asplan Viak, skaper vi en innbyggerportal som gir kommuner tallfestet oversikt over innbyggernes reelle utslipp. Det vil si klimaeffekten av det vi faktisk bruker pengene våre på; fra varene vi handler og deres opprinnelse og reise til nærbutikken, til frisøren vi klipper oss hos og hvordan vi forflytter oss.

Klimakalkulatoren vil, på vegne av kommunene, hente ut samlet, tilgjengelige data direkte fra offentlige primærkilder og presentere det beregnede klimafotavtrykket i et dashbord. Etter hvert skal den også tilby innbyggerne råd om hvordan de selv kan ta bedre valg for miljøet.

Innbyggernes individuelle data vil kun benyttes etter deres samtykke, og gjenbrukes fra ulike systemer - deriblant banker, dagligvareforretninger og offentlige transporttjenester. I en innbyggerportal vil det etter hvert bli mulig å sammenligne egne utslipp med resten av Norges befolkning eller andre i mer sammenlignbar bo- og livssituasjon.

Slik bygger vi digital tvilling av innbyggere

En digital tvilling representerer noe fysisk – alt fra et individ eller maskin til en hel by eller forsyningskjede. En digital tvilling kan hjelpe oss til å forstå sammenhenger – både i hele eller deler av ulike systemer. For innbyggerne i Trondheim kommune skaper den nye klimaappen en digital tvilling av den enkelte bruker – en såkalt avatar som gjenspeiler deres personlige livsstils mønstre og forbruk. Avataren gjør det mulig å skape dashbord med personlig informasjon for den enkelte bruker, og bidrar samtidig til innsikt for en kommune som i sin tur bidrar til at kommunen kan foreta mer velinformerte valg og avgjørelser som kommer innbyggerne til gode.

Gjennom prosjektet har et bredt team av samarbeidspartnere skapt en prototype for på en app-portal som samler og skaper oversikt over innbyggernes faktiske klimautslipp, basert på deres forbruk og livsstil. Flere detaljer om vårt Digital tvilling prosjekt kan du lese her.

Gjennomføringspartnere:

  • Trondheim Kommune – Initiativtaker og prosjekteier
  • Asplan Viak – Uavhengig faginstans, og kvalitetskontroll på resultatet
  • Ducky – Lang erfaring med aktivering og motivering av individer for klimafotavtrykk
  • TietoEVRY/infotorg – Har passet på, og skapt merverdi fra Norges viktigste datakilder i 30 år

Datapartnere:

Rema1000 – Data om handlemønster innen dagligvare
Sparebank1 MN –Data om generell personøkonomi
AtB – Data om kollektivtransport
Trønderenergi – Data om energiforbruk
Asplan Viak – Bærekraftsdata på nasjonalt nivå
Ducky – Bruksatferdsdata og bærekraftsdata på individnivå
TietoEVRY/infotorg – Data om livssituasjon og eiendeler

- En slik bredde av partnere en sjelden vare i et slikt innovasjonsløp, forklarer Kristin Qvenild Nesset, Prosjektleder Trondheim Kommune. Denne informasjonen skal bidra til å gjøre innbyggerne mer bevisste på hvordan de selv kan redusere sine klimautslipp.

Bærekraft i hånden

Kristin forklarer at klimaappen hovedsakelig bidrar med to viktige aspekter:

- Brukerne får opp oversikt over klimautslippene sine. Og kommunen får et mer nøyaktig bilde av hvordan innbyggernes livsstil påvirker miljøet. Frem til nå har ikke dette vært mulig å måle på en særlig god måte, sier hun.

- Utviklingen av denne tjenesten er en super mulighet for Trondheim kommune til å lære mer om hva som skal til for å «dulte» og forhåpentligvis motivere innbyggerne til å ta mer bærekraftige valg i hverdagen sin, legger Kristin til.

Selv om en kommune oppfordrer innbyggerne til å ta en klimaappen i bruk, så er det selvsagt valgfritt og helt opp til brukerne selv å avgjøre om de ønsker dette. Brukerne vil også selv kunne avgjøre hva slags data de ønsker å dele, når den nye plattformen lanseres. Desto mer data appen får tilgang til, desto mer nøyaktige blir kalkuleringene.  

Bruker eksisterende data på nye måter

Kim, sier at vi og teamet av partnere hele veien har hatt fokus på brukervennlige løsninger i samarbeidet med Trondheim Kommune. Prosjektet har hjulpet kommunen med å få på plass et rammeverk for innsamlingen av data fra de ulike aktørene i Trondheim for appen.

I fremtiden er målet at appen blant annet vil være i stand til å kunne foreslå konkrete tips til hvordan den enkelte bruker kan redusere sitt klimaavtrykk.

- Innbyggeren vil eksempelvis kunne få opp forslag til andre varer å kjøpe som er mer skånsomt på miljøet, basert på kjøpshistorikk og de valgene som vedkommende tok i butikken uken i forveien, eksemplifiserer Kim.

Nå kan din kommune bli med!

Forskningsrådet har gitt støtte til et prosjekt hvor Ducky, Asplan Viak og TietoEVRY vil gjøre denne løsningen tilgjengelig for alle kommuner og etter hvert alle innbyggere. Første fase er igangsatt, og flere kommuner og regioner er allerede med og former løsningen. På den måten sikrer vi at brukerne får det verktøyet de trenger for å hjelpe oss alle med en av de viktigste problemstillingene vi står ovenfor i dag. Du kan også bli med å både sette preg på løsningen, og sikre at vi ivaretar dine behov, og behovene til innbyggerne du har ansvar for å hjelpe.   

Kontakt oss
Del

Se webinar om Data Economy