Seks av ti nye biler er en SUV

Seks av ti nye biler er en SUV

October 01, 2021 | Innsikt

Nå er det særlig SUV-er det handler om, når nordmenn skal kjøpe ny bil. Én forklaring kan være at stadig flere av de nye elbilene som kommer på markedet er en SUV-variant. Så langt i år er mer enn 73 000 nye SUV-er registrert.

Vi ser stadig flere nye SUV-er på veien, gjerne tettpakket med utstyr og moderne teknologi – og ikke minst kommer de fleste nye modellene som elbiler i ulike varianter.

Mange tenker at en SUV (Sport Utility Vehicle) i utgangspunktet er en stor bil, men SUV-er er gjerne delt inn i tre hovedklasser: Mellomklasse, kompaktklasse eller store. Når stadig flere nå velger en SUV, kan det skyldes at de har størrelse, utstyr, teknologi, rekkevidde og et prisnivå som passer mange som skal ha ny bil. Av 116 771 førstegangsregistrerte nye personbiler fra nyttår og fram til 12. september, er 73 461 SUV-er. Det er 63 prosent av samtlige nye personbiler.

Nye merker og modeller

Det er verdt å merke seg at en rekke av de nye personbilene som nå selger svært godt, er merker og modeller som ikke fantes på markedet i Norge i 2019 eller 2020. Mange av disse kommer som SUV-utgave, og har mye av det nordmenn ønsker og trenger når de skal kjøpe ny bil. Det preger registreringstallene.

- Norge ligger langt framme når det gjelder teknologibruk, og vi er teknologioptimister. Nye bilmodeller er i stor grad elbiler med topp moderne teknologi, og mange av disse er SUV-er som folk ønsker seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Han tror at dette, i kombinasjon med at Stortinget har bestemt at alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, gjenspeiler bilvalget de fleste nå gjør.

Tilpasset prisnivå

- Vi ser også at prisnivået på mange av de nye SUVene, som i stor grad er elbiler, er tilpasset store kjøpegrupper. Dessuten gjør lav rente det gunstig for mange å kjøpe ny bil nå, og i tillegg er elbiler rimelige å bruke og eie, sier Solberg Thorsen.

Hvis man ser på alle nye SUV-typer som har blitt registrert i 2021, så er dominerer elbiler klart både blant store SUV-er og de i kompaktklassen. Store SUV-er er f.eks. elbiler av typen Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron og Mercedes EQC. I kompaktklassen finner vi f.eks. Volvo XC40, Peugeot e-2008 og Hyundai Kona electric. For SUV-er i mellomklassen er det Toyota RAV4, som ikke er en ren elbil, som topper listen, mens 6 av de 10 mest solgte i denne klassen er elbilvarianter.

- Det er ikke helt korrekt å si at «alle vil ha SUV». De høye salgstallene for denne type nye biler, gjenspeiler heller at det er ulike nye SUV-modeller som dominerer det som tilbys i markedet, sier han.

Stadig flere kinesiske biler

Kina er blitt ett av de virkelig store leverandørlandene av personbiler til Norge og Europa – mange er av merker og modeller få hadde hørt om for bare noen år siden.

- Stadig flere kjøper nå bilen sin på nett, ofte uten å ha sett den i virkeligheten eller prøvekjørt slik man alltid gjorde før. Det er en utvikling få hadde sett komme, men som trolig vil øke. Og at biler fra Kina skulle innta markedet her hjemme i den grad de gjør nå, er nok også overraskende for mange, sier Øyvind Solberg Thorsen.


Av nye store SUV-er som er registrert så langt i år, er 72 prosent elbiler. I mellomklassen er 50 prosent elbiler, mens andelen i kompaktklassen er 62 prosent.

Kilde: OFV Statistikk

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til Kjøretøyregisteret, infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Rapport om kostnader ved bilhold

Del