Småbåtregister - derfor bør din båt være registrert

Småbåtregister - derfor bør din båt være registrert

May 24, 2019 | Innsikt

Båtparken i Norge vokser og vokser og den er nå nesten på en million fordelt på fritidsbåter, kajakker og kanoer. Er du på jakt etter hvem som eier en båt, tidspunkt for registrering eller tekniske opplysninger om den? I småbåtregisteret finner du oppdaterte opplysninger om alle båter som er registrert. 

Spennende båtfakta fra Båtundersøkelse 2018 

Tall fra en stor Båtundersøkelse fra 2018 viser at det finnes flest båter på Sør- og Vestlandet. Båtene blir gjennomsnitt benyttet ca. 28 dager i året. 30,9 % av norske husholdninger eier en eller flere fritidsbåter. Flere kjøper små motorbåter (uten overnattingsmuligheter), som er enklere å benytte. Dette har en positiv effekt på bruken av båter, siden flere av familiemedlemmer kan føre båten.   

Båtliv blir på ingen måte mindre aktuelt i nærmeste årene. En av åtte husholdninger i Norge sier at de planlegger å kjøpe ny båt innenfor de neste 5 årene. Det utgjør potensiale på 40 000 til 50 000 båter i året. Dette inkluderer kajakk, kano og vannscooter.  

Skjærgårdsjeep og daycruiser er blant de mest populære motorbåter i landet, med 22,3 % og 19,9 % av totalt antall båter. Snekke kommer på tredje plass med 12,7%.  

Hvorfor registrere din fritidsbåt? 

Sjøfartdirektorartet opplyser om at fritidsbåter på 15 meter og mer er registreringspliktige i skipsregisteret. Fritidsbåter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i småbåtregisteret. Det er eiers plikt å melde alle endringer i registrerte forhold til registeret. 

Leif Bergaas, Daglig leder i Norboat – Båtbransjeforbundet i Norge sier: «Både bransje, brukere og redningsetater mener et obligatorisk fritidsbåtregister må innføres.» Det er flere gode grunner til dette ifølge Bergaas. Et obligatorisk båtregister vil:

  • Vil bidra til mindre tyveri - registrerte varer har bedre sporbarhet og er mindre utsatt for tyveri.
  • Ved ulykker finner man raskere frem til eier
  • Bedre statistikk og tallmateriale for bransjen og andre
  • Ved oppdateringer av motorer gir det motorimportørene riktig eierforhold
  • Gir mulighet for enklere finansiering av båter under 7 m 
  • Hindre at vrak båter kommer for salg og kommer på markedet igjen
  • Mulighet for innføring av vrakpantsystem for fritidsbåter.

Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret Norge og kjennemerke er montert på båten, reduseres egenandel med 2 000 kroner, ifølge forsikringsselskapet IF.  

Her kan du registrere din båt i Småbåtregisteret 

Småbåtregister gir deg båtinformasjon på et sted 

Driver du med kjøp og salg av båter? Har du behov å sjekke båter ved båtmarina, service- eller gjestehavn? Må du sjekke båtinformasjon for å opprette en forsikring? Jobber du i redningsselskapet? Da vil tilgangen til Småbåtregister gjør din hverdag enklere, bestill tilgangen hos oss. 

Kilder: Norboat, if.no, Sjøfartsdirektoratet, Båtlivundersøkelsen 2018 fra Kongelige Norsk Båtforbund 

Del