Årets partner ble Unit4

Kåring av årets partner

June 24, 2019 | Nyheter
Den 04. juni 2019, var første gang EVRY Data-Driven Services (DDS) inviterte sine partnere til en felles partnerdag. Målet for dagen var å dele kunnskap og informasjon, bli bedre kjent med våre partnere og sammen utforske nye samarbeidsmuligheter. Det ble mange faglige diskusjoner rundt tema Data Economy og hvordan vi sammen med partnere kan skape flere spennende tjenester basert på gode data.

Dagen var et viktig steg i retningen av å vise våre partnere at EVRY vil være mer partnerfokusert fremover! 

"Vi i EVRY DDS har ingen konkurrenter, vi har bare mer eller mindre strategiske partnere"

I lys av denne dagen, ønsket vi å fremheve det vi kalte for «Årets Partner»

Årets Partner 2018 skulle oppnå følgende kriterier:

1.     Innovativ

2.     God track record / Trofast

3.     Proaktiv i samarbeidet

4.     Skaper ekstra kundeverdi og sømløse tjenester gjennom samarbeid

Årets Partner 2018 ble Unit4

De oppnådde alle nevnte kriterier, og har vist at vi som partnere er sterkere sammen!

 Trond Jarstein, Account Manger hos Unit4, var tilstede for å ta imot sommerens champagne, blomster, og ikke minst diplom.

Unit4 har følgende å si om utnevnelsen og vårt partnersamarbeid:

"Samarbeidet med Evry - Information & Logistics Services har bidratt til at Unit4 har kunnet tilby markedsledende faktureringsløsninger gjennom EVRY Multikanal.  Unit4 AS og Evry - Information & Logistics Services har også samarbeidet om utvikling og testing av løsninger for Enhanced PEPPOL. 
Dette samarbeidet har ført til at vi var svært tidlig ute med å kunne tilby moderne og standardiserte løsninger for sikker distribusjon av betalingsfiler på ISO20022-format. 
I tillegg har vi et godt samarbeid om drift og support av Unit4 Aksesspunkt som har økt kvaliteten på tjenestene vi tilbyr. Unit4 vil øke fokus på automatisering og forenkling i fremtiden, og å få flere av våre direktekunder til å se gevinstene ved bruk av EVRY Multikanal vil være et av fokusområdene. 
Vi ser også hele tiden på synergier og nye samarbeidsområder i grenselandet mellom Unit4 Aksesspunkt/Tjenestesentral og Evry - Information & Logistics Services, slik at vi kan tilby effektivisering og innovasjon til våre kunder"

Vi ser frem til flere partnerdager, hvor flere av våre partnere skal bli fremhevet og oppfordret til et innovativt og proaktivt partnerskap i fremtiden sammen med oss!

Kontakt oss
Del