Alltid oppdaterte post- og leveringsadresser på dine personkunder

Alltid oppdaterte post- og leveringsadresser på dine personkunder

March 14, 2017 | Nyheter
Del

Vil du vite om dine kunder har flyttet, byttet leveringsadresse eller hvorfor posten kommer i retur? Med vask og porteføljeovervåking mot Postens adresseregister har du alltid oppdaterte post- og leveringsadresser.

Ferske adresser

I Postens adresseregister finner du både bostedsadresser og postadresser, enten de er folkeregistrerte eller midlertidige adresser. Vi tilbyr både engangsoppdateringer og løpende automatiske oppdateringer av ditt kunde-, medlems- eller klientregister. Med oppdaterte adresser sparer du både tid og penger.

Vi hjelper deg med å:

  • Sikre at post-, pakke- og vareleveranser kommer frem til riktig person og riktig adresse
  • Unngå distribusjon av pakker og varer til feil leveringsadresse
  • Redusere returpost
  • Øke responsen på dine utsendelser
  • Forhindre henvendelser til døde personer og deres etterlatte

Du kan velge mellom vask og/eller porteføljeovervåking av ditt register.

 Vask

  • Vår vaskeløsning identifiserer og oppdaterer dine persondata. Du sender oss ditt privatkunderegister og vi oppdaterer dette med ny og korrekt informasjon.

Porteføljeovervåking

  • Vi utfører en første innledende vask hvor vi identifiserer data og legger til oppdatert informasjon. Deretter overvåkes og ajourholdes dataene daglig, ukentlig eller kvartalsvis, alt etter ditt behov.

Med løpende porteføljeovervåking har du mulighet å automatisere oppdateringen av persondata i egne register. Dette muliggjør også automatisering av bedriftsinterne prosesser som eksempelvis utsendelse av brev til kunder som flytter, eller overføring av kundeoppfølgingen til en annen avdeling ved flyttemeldinger.

Kom raskt i gang

Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og hjelp til å holde dine adresseregistre oppdatert.

Ta kontakt med oss
Del
0.0