Bilsalget 2017

Bilsalget 2017

January 30, 2018 | Innsikt
Del

infotorg har sett på trendene for bilsalget i 2017. Nordmenn fortsetter å handle mer miljøvennlig enn vi gjorde for et år siden. Salg av både bensin og dieselbiler har gått ned det siste året. Samtidig har salget av nullutslipps kjøretøy økt sin markedsandel med 20,9 %  i 2017.

Vi ser en stor økning på + 62,1 % for bruktimport av elbiler.

2017 ble det registrert 158 650 nye personbiler, det er 4047 flere enn i 2016 og vi må helt tilbake til 1986 for å finne et år med høyere registreringstall for nye personbiler. 52,3 prosent av personbilene ble registrert på firma (næringsandel)

I 2017 ble næringsandelen av personbilsalget 52,3 prosent, mens den i 2016 var 48,0 prosent. Næringsandelen av personbilsalget inkluderer privatleasing og økningen i næringsandel i år skyldes i stor grad at andelen privatleasing fortsatt er i god vekst. 

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i 2017 ble 154 g/km, 4 g/km lavere enn i 2016.

Dieselandelen fortsatt på et lavt nivå

Andelen nye personbiler med bare dieselmotor ble 23,1 prosent i 2017, mens den i 2016 var 30,8 prosent.
Andelen nye personbiler med bare bensinmotor ble 24,7 prosent i 2017, mens den i 2016 var 29,0 prosent.

31,3 prosent personbiler med hybriddrift

I 2017 ble det registrert 49 736 nye personbiler med hybriddrift, 11 814 flere (+ 31,2 %) enn i 2016. Hybridbilene hadde 31,3 prosent markedsandel i 2017, mens den i 2016 var 24,5 prosent.

I 2017 ble registrert 29 236 nye personbiler med ladbar hybriddrift, det er 8573 flere (+ 43,9 %) enn i 2016.

20,9 prosent nye nullutslipps biler i 2017

I 2017 ble det registrert 33 080 nye nullutslipp personbiler, det er 8835 flere (+ 36,4 %) enn i 2016.

Det ble registrert 55 nye hydrogenbiler i 2017, et er 32 flere (+ 139,1 %) enn i 2016.

Nullutslipp personbilene hadde 20,9 prosent markedsandel i 2017, mens den i 2016 var 15,7 prosent.

Høy bruktimport av elbiler i 2017

I 2017 ble det bruktimportert 8558 nullutslipp personbiler, det er 3277 flere (+62,1 %) enn i 2016.

I 2017 ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 41 638 nullutslipp personbiler, det er 12 112 flere enn i 2016.

742 nye varebiler med nullutslipp

I 2017 ble det registrert 742 nye varebiler med nullutslipp, det er 135 flere (+ 22,1 %) enn i 2016.

I 2017 ble det bruktimportert 176 nullutslipp varebiler, det er 74 flere (+ 72,5 %) enn i 2016.

Høy andel nye biler med firehjulsdrift

I 2017 ble firehjulsdriftandelen blant personbilene 41,7 prosent, mens den i 2016 var 39,4 prosent.

Lastebiler og busser

I 2017 ble det registrert 6245 lastebiler, det er 262 flere (+ 4,4 prosent) enn i 2016.

Holder vi campingbilene utenom er det registrert 5017 nye lastebiler I 2017, det er 77 færre (- 1,5 %) enn i 2016.

I 2017 ble det registrert 1190 nye busser, det er 208 færre (- 14,9 %) enn i 2016.

Mopeder og MC

I 2017 ble det registrert 4674 nye mopeder, det er 754 færre (- 13,9 %) enn i 2016.

I 2017 ble det registrert 1903 lette motorsykler, det er 323 flere (+ 20,4 %) enn i 2016.

I 2017 ble det registrert 5131 tunge motorsykler, det det er 472 flere (+ 10,1 %) enn i 2016.

Traktorer, snøskutere og ATV

I 2017 ble det registrert 3345 nye traktorer, det er 243 flere (+ 7,8 %) enn i 2016.

I 2017 ble det registrert 4852 snøskutere, det er 39 færre (- 0,8 %) enn i 2016.

I 2017 ble det registrert 6651 nye ATV, det er 648 flere (+ 10,8 %) enn i 2016.

 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

På infotorg.no finner du flere nyttige kjøretøyprodukter med alt fra eierinformasjon, teknisk informasjon til hva en brukt bil er verdt i markedet i dag.

På OFV Bildata finner du også oversikt over de forskjellige modellvariantene og pris som ny på alle kjøretøy i Norge.

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg!

På infotorg.no finner du disse kjøretøyrelaterte produktene;

•      infotorgkjøretøy

•      Det sentrale motorvognregisteret

•      Bruktbilverdi

•      OFV Bildata

•      Småbåtregisteret

Bestill tilgang til tjenester i dag!

Online oppslag gir deg direkte tilgang til kjøretøyinformasjon på infotorg.no

Webservices gir deg opplysningene direkte integrert i ditt eget fagsystem

Datavask kan både berike og ajourholde informasjonen din.

Kontakt oss
Del
0.0