Boligprisutvikling i mars 2019

Boligprisutvikling i mars 2019

April 03, 2019 | Nyheter
Del

Det har aldri blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets tre første måneder. Les hvor lang tid det tar for å selge en bolig og hvordan videre renteutviklingen kan påvirke boligprisene. 

Boligprisene steg med 0,7% i mars 2019. Ved korreksjon for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Prisene er nå 3,2% høyere enn for ett år siden.

Meget høy aktivitet i boligmarkedet

Det ble solgt 7.824 boliger i Norge i mars. Det er hele 18% flere enn i mars 2018. Det har vært meget høy aktivitet i markedet og mars tallene er meget høye sammenlignet med 2018. Det har sammenheng med at påskeuken i 2019 er i april og at den i 2018 var i mars. I mars 2019 ble det lagt ut 10.120 boliger for salg. Det er 30,9% flere enn i mars 2018.

Salgstiden for en bolig var i gjennomsnitt 52 dager i mars 2019. Det tre dager mer enn i mars 2018. Den  hurtigste salgstiden hadde Oslo med 24 dager og den tregeste hadde Kristiansand med 82 dager.
Det har aldri blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets 3 første måneder som i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Regional boligprisutvikling

Bergen hadde den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen med en oppgang på 1,5%. Svakest utvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 1,3%.

Asker/Bærum hadde sterkest utvikling i 12 måneders veksten med en oppgang 6,1%. Den svakeste 12 måneders veksten hadde Trondheim med en nedgang på 0,7%.

Videreutvikling av boligpriser

– Boligmarkedet i Norge er i balanse, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Han sier det er solgt mange brukte boliger i løpet av mars, og akkumulert for første kvartal 2019 ligger nivået nå rett under 2015, som var et år med svært mange omsetninger i det norske markedet.

Den videre renteutviklingen vil kunne påvirke boligprisene mye. Ifølge Nettavisen sier Professor Erling Røed Hansen at de har beregnet at en oppgang i renten med ett prosentpoeng kan redusere boligprisene med 14%. Renten er som en atomknapp sa Røed Hansen på et foredrag nylig, ifølge Nettavisen.

Christian Dreyer i Eiendom Norge forventer fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover 2019. I tillegg til rente vil også bl.a. tilbud, utviklingen i arbeidsledighet og lønnsutviklingen påvirke boligprisene.  

Kilde: Eiendom Norge, FINN, Eiendomsverdi AS, Nettavisen

All eiendomsinformasjon med ett søk

Få tilgang til all informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom. Bestill tilgang til Eiendomregisteret, infotorgEiendom, Ambita Infoland, og andre eiendomsrelaterte tjenester

Del