Boligprisutvikling i 2018

Boligprisutviklingen i 2018

January 08, 2019 | Nyheter
Del

Høy aktivitet i boligmarkedet har preget 2018. Veldig mange nye boliger ble lagt ut for salg i fjor. Les hvordan dette påvirket boligprisene og hvor langt tid det tar for å selge en bolig. 

Boligprisene sank med 0,2% i desember 2018 i Norge. Ved korreksjon for sesongvariasjoner økte prisene med 0,7%. Prisene er nå 2,8% høyere enn for ett år siden.

Høy aktivitet i boligmarkedet i 2018

Etter et 2016 med eksplosiv boligprisvekst og et 2017 med fallende boligpriser ga 2018 en mer stabil prisutvikling både nasjonalt og lokalt.

Det ble solgt 2.963 boliger i Norge i desember. Det er 1,3 % flere enn i desember 2017. I hele 2018 er det solgt 90.828 boliger. Det er 4,9% flere enn i 2017 og 2,6% flere enn i rekordåret 2015.

Det ble lagt ut 100.985 boliger i Norge i hele 2018. Det er 1,8% flere enn i 2017. Christian V. Dreyer i Eiendom Norge sier vi må tilbake til før finanskrisen for et høyere antall boliger lagt ut for salg.

I desember ble det lagt ut 3.237 boliger for salg. Det er 1,8% flere enn i desember 2017. Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 103 dager.

Regional boligprisutvikling

Det var nedgang i prisene i de fleste områder i landet i desember. Den sterkeste utviklingen hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en økning på 1,4%. Svakest utvikling hadde Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med Tønsberg med en nedgang på 2%.

For hele 2018 hadde Oslo den sterkeste prisutviklingen med en oppgang på 6,3%. Den svakeste utviklingen hadde Trondheim med en nedgang på 0,8%.

Prognoser for 2019

- Dreyer i Eiendom Norge sier han forventer en fortsatt moderat prisutvikling i 2019. Dette med bakgrunn i fortsatt mange bruktboliger til salgs, at det vil komme mange ferdigstilte nybygde boliger i markedet og de varslede renteøkningene fra Norges Bank.

Kilder:SSB, Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

All eiendomsinformasjon med et søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. Denne tjenesten tar utgangspunkt i prisvekststatistikken på eiendomssalg til Statistisk sentralbyrå, og kan gi deg en forventet pris på boligen din eller den eiendommen du ønsker å sjekke.

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Del
1.0