Boligprisutviklingen i juli

Boligprisutviklingen i juli

August 08, 2018 | Nyheter
Del

Vi fikk en sterkere utvikling i boligprisene for Oslo og Bergen enn ellers i landet i juli. Med korreksjon for sesongvariasjoner steg boligprisene på landsbasis med 0,4 % i juli. På årsbasis er boligprisene nå 2,2 prosent høyere enn i juli 2017.

Regional utvikling - Oslo og Bergen sterkest

Oslo hadde sterkest utvikling med en økning i prisene på 1,9 %. Bergen hadde en økning på 0,8 % og Trondheim hadde den største nedgangen med 1,7 %.

Små leiligheter trekker opp

Det er i juli tradisjonelt stor etterspørsel etter mindre studentleiligheter i Oslo og Bergen. Dette bidrar til at prisene i disse byene trekker oppover i juli.

Færre boliger til salgs

Det ble på landsbasis lagt ut 3.114 boliger for salg i juli. Det er 8,6 prosent færre enn juli i fjor.

Varierende 12 måneders vekst

Det er nå flere områder som har positiv vekst enn negativ vekst. Fredrikstad/Sarpsborg hadde en 12 måneders vekst på hele 6,1 %.

Videre utvikling

Det er knyttet en del usikkerhet til den videre prisutviklingen hos de ulike fagmiljøene i Norge, men Christian Dreyer i Eiendom Norge venter fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover høsten. Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges. Dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet, vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Dreyer. 

Kilder: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS

All eiendomsinformasjon med et søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. Denne tjenesten tar utgangspunkt i prisvekststatistikken på eiendomssalg til Statistisk sentralbyrå, og kan gi deg en forventet pris på boligen din eller den eiendommen du ønsker å sjekke.

 

Kontakt oss for mer informasjon

All aktuell eiendomsinformasjon finner du på infotorg.no - EVRY's portal med nøkkelinformasjon for offentlig og privat virksomhet.

Del
1.0