Boligprisutviklingen i mars

Boligprisutviklingen i mars

April 11, 2018 | Nyheter
Del

Vi har samlet siste trender  for boligprisene i mars. Moderat prisutviklingen registrert over store deler av landet. Oslo viser fortsatt sterkest prisvekst. 

Boligprisene steg med 0,5 % i mars i Norge. Ved korreksjon for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 %.
På årsbasis er boligprisene nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

Færre antall boliger solgt

I mars ble det solgt 6.632 boliger. Det er 18,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017. Dette skyldes i hovedsak påsken som i fjor var sent i april. Så langt i år er det solgt 3,3% færre boliger enn i 2017.

Sterkest økning i Oslo

Den sterkeste prisoppgangen var på 1,7 prosent i Oslo.

Svakest var Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at prisfallet i markedet gjennom 2017 har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i Oslo der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

Forventer økt tilbud

Det er sannsynlig at den sterke utviklingen i bruktboligmarkedet i Oslo vil øke både tilbudet og salget i ny-boligmarkedet i Osloområdet, noe som etter hvert vil kunne dempe etterspørselen i bruktboligmarkedet, sier Dreyer.

To boligpris statistikker med ulik utvikling

Eiendom Norges månedlige boligprisindeks og SSBs kvartalsvise boligprisindeks  har hver sin måte å måle prisutviklingen på boliger i Norge. Eiendom Norges boligprisindeks har gitt 5 prosentpoeng sterkere prisvekst enn SSBs boligprisindeks etter 2014.

Kort oppsummert kan nær hele gapet mellom boligprisindeksene til Eiendom Norge og SSB siden 2. kvartal 2014 forklares med bruk av ulik vekting.

Kilder: Eiendom Norge, Dn.no, SSB og Huseierne.no

 All eiendomsinformasjon med et søk

Med EVRY boligverdirapport hjelper vi deg raskt og enkelt med å sjekke boligpriser i hele landet. Denne tjenesten tar utgangspunkt i prisvekststatistikken på eiendomssalg til Statistisk sentralbyrå, og kan gi deg en forventet pris på boligen din eller den eiendommen du ønsker å sjekke.

 

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Del
1.0