Elektronisk tinglysing på sekundet fra 18 april

Elektronisk tinglysing på sekundet fra 18 april

January 09, 2017 | Nyheter
Del

Kartverket jobber i disse dager med ett helt nytt saksbehandlingssystem for å tinglyse i Grunnboken. Lanseringstidspunkt for det nye systemet er 18. april 2017. Nytt system medfører på flere områder endringer i eiendomstjenester basert på Grunnboken.

eTinglysing på sekundet

Den største nyheten er elektronisk tinglysing på sekundet. I tilfeller det er viktig å sikre prioritet for ett pant raskt, er dette en god nyhet.

Saksbehandlingstiden både for Kartverket, banker og eiendomsmeglere forventes å bli betraktelig redusert. Kunder får raskere utbetalt lån, og de får raskere oppgjør i forbindelse med eiendomssalg. Det knytter seg ofte store summer til disse transaksjonene, så dette betyr mye for folk flest.

Nytt tinglysingssystem muliggjør innsending av flere nye dokumenttyper for elektronisk tinglysing. Dette er etterspurt i markedet, og spesielt eiendomsmeglere gis nå anledning til å sende inn elektroniske skjøter for tinglysing.

For noen dokumenttyper (pantedokumenter og sletting av pantedokument/ utleggsforretning) har det vært mulig med elektronisk tinglysing helt tilbake til 2007. Bankene dokumenterer store effektiviseringsgevinster i forbindelse med elektroniske dokumenter i lånesaksbehandlingen. Inkassoselskapene slipper å sende inn papirer i forbindelse med sletting av utleggsforretninger. Muligheten for elektronisk signering fra kundene gjør prosessene mer effektive og kundevennlige. Vitner er ikke lenger nødvendig så lenge du signerer elektronisk.

eTinglysing av 7 dokumenttyper

Nytt tinglysingssystem tillater elektronisk tinglysing av 7 ulike dokumenttyper:

·         Pantedokumenter

·         Sletting av pantedokumenter og utleggsforretninger

·         Skjøte for eiendom

·         Skjøte for festerett

·         Skjøte for borett

·         Konkurs (gjelder kun for Brønnøysundregistrene)

·         Utleggsforretninger (gjelder kun for Statens innkrevingssentral)

Nye regler og lover

Samtidig som nytt system for tinglysing settes i drift endres også lover og regler knyttet til tinglysingen i fast eiendom og borettsandeler.

Eksempel på en endring i eiendomsinformasjon er at pengeheftelser og servitutter presenteres samlet under heftelser på eiendommen. I dag presenteres pengeheftelser – dvs. heftelser som berører pantesikkerheten – og servitutter – heftelser på eiendommen som ikke berører pantesikkerheten hver for seg.

Fra 18. april 2017 blir både pengeheftelser og servitutter presentert samlet i bekreftede utskrifter fra Kartverket. Dette kan gi noen utfordringer for de som skal tolke grunnbokens innhold, og spesielt prioritetsrekkefølge.

Endring i integrasjonsgrensenitt påkreves

Ved alle tinglysinger mottar innsender en bekreftet grunnboksutskrift fra Kartverket i retur. Dette er også nytt. Tidligere var «kvitteringen» ofte det som kalles en pantattest.

Innføringen av nytt system medfører at det gjøres endringer i presentasjonen av eiendomsdata, samtidig som det innføres nye begreper. En konsekvens av dette er at alle som har integrert eiendomsinformasjon fra Grunnboken i sine fagsystemer må tilpasse seg de nye endringene frem mot 18. april 2017. Kartverkets eksisterende system blir da «slått av», og det er ikke lenger mulig å hente ut eiendomsinformasjon fra det gamle systemet, kun fra det nye.

Kom raskt i gang

EVRY tilpasser seg løpende de endringene som kommer og vi holder våre kunder oppdatert underveis.

Våre rådgivere har lang erfaring med infotorgtjenestene og integrasjonsløsninger, og hjelper deg til å komme i gang.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, råd og veiledning i forhold til dine behov.

Kontakt oss for å komme i gang
Del
1.0