Fersk informasjon fra over 300.000 årsregnskap

Fersk informasjon fra over 300.000 årsregnskap

October 18, 2016 | Nyheter

Fristen for innlevering av årsregnskap gikk ut 31. juli. Du finner nå de nyeste regnskapene for omkring 300.000 stk regnskapspliktige organisasjoner her på infotorg.

Årsregnskapet gir deg verdifull informasjon om kunder, konkurrenter, partnere, etc. I regnskapet kan du se beløp for omsetning, resultat, eiendeler, gjeld og egenkapital. Sammen med utregnede nøkkeltall gir dette et godt innblikk i virksomhetens lønnsomhet, likviditet og soliditet. Ved å se på tallene for flere år kan du også danne deg et godt bilde av hvordan virksomheten utvikler seg økonomisk. Regnskapet kan dermed varsle deg om problemer, eller avdekke muligheter hos dine kunder og samarbeidspartnere.

I tjenesten «infotorgForetak» finner du to ulike produkter for årsregnskap. Begge er enkelt tilgjengelig ved søk på virksomhetens navn eller organisasjonsnummer:

1. «Regnskap med nøkkeltall». Dette er en rapport som gir oversikt over regnskapstallene for inntil fire siste år. Rapporten gir deg i tillegg flere viktige nøkkeltall som er beregnet på bakgrunn av regnskapstallene.

2. «Årsregnskap – epost». Her kan du bestille et komplett årsregnskap inkludert noter, styrets beretning og revisors beretning. Dette leveres som en lenke i en epost der du kan laste ned et ferdig PDF-dokument.

Her kan du å lese mer om innsendingsplikten til regnskapsregisteret.

 
Del