Hvor mange hestekrefter har en elbil?

Hvor mange hestekrefter har en elbil?

May 25, 2018 | Innsikt
Del

Har du oversikt over de nye datafeltene for effektangivelse for elbiler? Finn ut hvordan du bruker feltene for å finne effekten av motorene på en elbil. Feltene finner du i produktet OFV Bildata og i OFV Kjøretøydata Export 7.

Slik finner du effekten av motor på elbil

 Elbiler har oppgitt effekt etter tre ulike normer:

  1. Effekt 1 time
  2. Maks effekt (tilsvarende som brukes for bensin- og dieselmotorer)
  3. Effekt 30 min (som er normen Vegdirektoratet har besluttet å bruke typegodkjenning/Vognkort for elbiler).

For å tilpasse har OFV besluttet å oppgi effekten for elbiler etter punkt 2 maks effekt (slik OFV gjør i dag), i tillegg til punkt 3 effekt 30 min i OFV Bildata og OFV Kjøretøydata Eksport 7 (FTP-overføring). OFV har derfor opprettet nye datafelt for «Effekt 30 min, kW», «Effekt 30 min, hk», «Samlet effekt 30 min, kW» og «Samlet effekt 30 min, hk». 

Disse nye dataene kommer i tillegg til dagens datafelt for «Effekt, kW», «Effekt, hk», «Samlet effekt, kW» og «Samlet effekt, hk». Disse feltene blir i fremtiden brukt til å oppgi makseffekt for elbiler. 

Datafeltene for «Samlet Effekt» vil for noen hybrider og elbiler som har flere motorer være summen av effekten oppgitt for hver motor og vil derfor være en teoretisk makseffekt. Denne effekten gir et bedre bilde på bilens prestasjonsnivå enn «Effekt 30 min» gjør. Dette gjelder f.eks.Tesla sin Model S og Model X hvor differansen mellom oppgitt makseffekt og «Effekt 30 min» er stor. «Effekt» og «Effekt 30 min» vil bli oppgitt for alle motorer.

Dataene vil være tilgjengelig for de kundene som har OFV Eksport-7 (FTP-overføring).

Kjøretøy tjenester

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg!

På infotorg.no finner du disse kjøretøyrelaterte produktene;
  • infotorgkjøretøy
  • Det sentrale motorvognregisteret
  • Bruktbilverdi
  • OFV Bildata
  • Småbåtregisteret

Bestill tilgang til tjenester i dag!

Online oppslag gir deg direkte tilgang til kjøretøyinformasjon på infotorg.no

Webservices gir deg opplysningene direkte integrert i ditt eget fagsystem

Datavask kan både berike og ajourholde informasjonen din.
Kontakt oss
Del
0.0