infotorg - all informasjon på et sted

infotorg - all informasjon på et sted

March 13, 2018 | Nyheter
Del

Uansett om du trenger Eiendom, Person, Kjøretøy, Kreditt eller Foretaksinformasjon, vil du finne det på infotorg. Tilgang til oppdatert informasjon er viktig kilde til riktige beslutninger. Når all nødvendig informasjon er samlet på ett sted, blir arbeidsdagen mer effektiv.

Få all informasjon på et sted

Informasjonstjenester fra over 30 offisielle datakilder er grunnlag for en omfattende online portal. Informasjon fra datakilder omdannes til over 700 ulike informasjonsprodukter. Dette gir deg som kunde/bruker mulighet til å bestille tilgang til over 25 tjenester. 

Eiendom

All informasjon du trenger for et godt beslutningsgrunnlag ved kjøp, salg, utbygging og forvaltning av eiendom får du via infotorg. Hos oss finner juridiske, tekniske og økonomiske dokumenter tilknyttet alle eiendommer i Norge. Få korrekt informasjon på eiendommen med én gang.

Person

Personinformasjon er tilgjengelig på infotorg fra  Det sentrale folkeregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og flere. Når du skal finne opplysninger om en eller flere personer, finner du det her. Det kan være spørsmål om flytting, endringer i sivilstand, eller arbeidsforhold i Norge.

Foretak

Trenger du oversikt over næringslivet? Ofte er denne informasjonen spredt over flere registre. I vår tjenester har du disse dataene samlet på ett sted. Du finner informasjon om foretaksnavn, regnskap, kunngjøringer, bransje, styremedlemmer eller hvem som er daglig leder.

Kjøretøy

For at du skal kunne innhente informasjon om kjøretøy på en effektiv måte, har vi tilrettelagt tjenester som gir deg all informasjon du måtte trenge – på ett sted. Enten du skal saksbehandle, vurdere verdi, få oversikt over eierskap til kjøretøy  eller kun sjekke heftelser. Informasjonen kommer fra de sentrale kildene, alltid oppdatert og etterrettelig.

Kreditt

Å ta korrekte beslutninger vedrørende finansiering, avtaleinngåelser og leveranser, kan være avgjørende for om du lykkes eller ikke i dagens marked. Våre rapporter gir deg det beste beslutningsgrunnlaget, alltid med oppdatert informasjon fra Norges ledende kredittopplysningsmiljøer.

Velg på hvilken måte informasjon skal leveres til deg:

  • infotorg online - vi tilbyr oppslag på infotorg.no
  • infotorg plugins - du kan integrere oppslagene i infotorg direkte i din saksbehandlingsløsning
  • ajour -  vi ajourholder ditt register med nye opplysninger.

Få tilgang til all informasjon du behøver

Få tilgang til nødvendig informasjon på infotorg allerede i dag. Bli kunde eller bestill tilgang til flere tjenester. Hos oss betaler du kun for søk.

Her finner du oversikt over alle tjenester fra infotorg.

Kontakt oss
Del
1.0