infotorg opprettholder driften

infotorg driftes som normalt

March 17, 2020 | Nyheter

TietoEVRY opprettholder driften av infotorg


I en vanskelig situasjon i forbindelse med spredning av Covid-19 viruset, ønsker vi å forsikre våre kunder om at infotorg sine tjenester blir levert som normalt.

Som leverandør av samfunnskritisk informasjon fra en rekke offentlige så vel som private kilder har vi i TietoEVRY en viktig rolle i å levere tjenester til ett bredt spekter av norsk næringsliv og offentlige etater. Vi har derfor vært tidlig ute med å sørge for at vi har god dekning ressursmessig og så langt det lar seg gjøre har vi tatt i bruk hjemmekontor for våre folk for å minimere smitterisiko.

Vi følger selvfølgelig myndighetenes råd vedrørende håndtering av situasjonen. Vårt leveranse apparat er fleksibelt og klare for å løse de utfordringer vi står overfor. Vi har også nær dialog med våre underleverandører for å kunne levere tjenester av beste kvalitet.

Vi kommer til å oppdatere våre nettsider både på tietoEVRY.com og infotorg.no med relevant informasjon vedrørende leveranse av våre tjenester dersom det er behov for det.

Ta godt vare på hverandre, følg myndighetenses henstillinger og ha omtanke for de som har det vanskelig.

Kontakt oss
Del