Inkassorapporten. Full oversikt med ett søk!

Inkassorapporten - full oversikt med ett søk!

January 10, 2017 | Nyheter
Del

Inkassorapporten gir god oversikt når du trenger oppdatert informasjon om hva en person eier.  Rapporten  er en av mange Sammensatte rapporter med informasjon fra flere registre samlet i en enkel oversikt. 


Dette får du i inkassorapporten

Inkassorapporten gir deg oversikt over hva en person eier av

  • fast eiendom,
  • leiligheter,
  • kjøretøy
  • båter. 

Gjør oppslag på fødselsnummer

Det er mulig å gjøre oppslag på fødselsnummer. Kjenner du ikke fødselsnummeret, og har tilgang til Det sentrale folkeregister, kan du søke fram personen først. Rapporten gir deg navn, adresse og fødselsnummer fra Det sentrale folkeregister, samt alternative adresser fra Postens adresser og Bring Dialog.

Rapporten gir status JA/NEI på om du eier eiendom, leiligheter, og om det er registrert heftelser i Løsøreregisteret.

Har du tilgang til Det sentrale motorvognregister og Småbåtregisteret, listes det også opp alle kjøretøy og båter registrert på personen. Har personen roller i selskaper blir dette også vist.

Fra rapporten er det mulig å hente opp detaljer på eiendommen, leiligheten, heftelser i Løsøreregisteret, detaljer på båter og verdi på kjøretøy.

Kildene i inkassorapporten

  • Det sentrale folkeregister
  • Eiendomsregisteret
  • Løsøreregisteret
  • Det sentrale motorvognregisteret
  • Småbåtregisteret
  • infotorgForetak.

Få tilgang til inkassorapporten ved å bestille tjenesten Sammensatte rapporter. 

Del
1.0