Dataanalyse gir konkurransefortrinn innen en bransje i endring

Dataanalyse gir konkurransefortrinn innen en bransje i endring

August 28, 2019 | Innsikt

Per Stenerud har lang erfaring med inkassobransjen

Konkurransen i inkassobransjen har ikke blitt mindre i 2019. Vi ser stor økning av saker til inkassobyråene, og de nye rammebetingelsene som er på trappene vil kreve nye og smartere løsninger for å beholde inntjeningen og kunder.  

Nye rammebetingelser og endret konkurransesituasjon kan være en katalysator for økt digitalisering i inkassobransjen. Nødvendigheten av å ta i bruk dataanalyser og robotisering er absolutt sier Per Stenerud, Key Account Manager i EVRY.

Effektivisering og enklere prosesser gir økt konkurransefortrinn

Effektivitet i håndtering av inkassokrav har mye å si for lønnsomhet i et inkassobyrå. Marginen er ofte avhengig av andel manuelt arbeid man legger ned i hver sak.

- Dataanalyse kan senke kostnad per inkassokrav betraktelig. Med automatisering av behandlingsprosessene vil både lønnsomhet og kvaliteten på saksbehandlingen øke, mener Per Stenerud.

Områder det er særlig viktig å tenke på:

Kommunikasjon, Kanal, Timing, Betalingsevne og Betalingsvilje.

  • Målrettet kommunikasjon for ulike kundegrupper i rett kanal.
  • "Time" dine henvendelser riktig, slik at du får størst mulig oppmerksomhet.
  • Betalingsvilje segment, kom med forslag til nedbetalingsbeløp, basert på skylders betalingsevne – bistå med praktiske løsninger.  

Analytisk bruk av interne og eksterne data kan bidra til å løse disse utfordringene og legge til rette for automatisering av prosesser. På den måten vil du effektivisere inndrivningsprosessen for ditt byrå, og senke kostandene. Man vil oppnå en mer effektiv utnyttelse av kompetansen til de ansatte der den trengs best. Dataanalyse er også med på å åpne nye dører for å hjelpe skyldnere med nedbetaling.

Slik tar du i bruk dataanalyse for ditt inkassobyrå

- Vi ser at mange inkassobyråer opererer i flere ulike systemer. Dette fører til at dataene som benyttes i saksbehandlingen ikke er avstemt. Dette skaper problemer når man skal i gang med automatisering. Vi mennesker kan vektlegge ulike ting basert på vår subjektive vurdering. Dataanalyse bidrar til objektivitet og hjelper oss å treffe riktig, sier Per.

Vi bistår med utvikling av score og beslutningsmodeller for inkasso og tilbyr ulike datakilder som kan brukes for å berike byråenes data. Det bidrar til enklere implementering av automatiserte løsninger basert på dataanalyse.

Kundene får oppdatert informasjon fra: Folkeregister, Eiendoms-, Løsøre-, Adresseregister. Til sammen 26 ulike registre.

Nye muligheter med e-Tinglysing

I løpet av høsten, skal slettemodulen i EVRYs e-Tinglysingsløsning på både eiendom og løsøre være klar i infotorg og dermed tilgjengelig for inkassobransjen. e-Tinglysing og e-Signering vil gjøre det vesentlig enklere å slette pant slik at korrekt informasjon blir raskere tilgjengelig. Her er det mye tid å spare, og tid spart er penger tjent.

Kom i gang med dataanalyse

Spør Per om du ønsker å høre mer om hvordan vi kan bistå dere med automatiseringen og e-Tinglysing.

Ta kontakt med Per
Del