Kommuneundersøkelsen 2017

Kommuneundersøkelsen 2017

January 24, 2018 | Innsikt
Del

Digitalisering står høyt på agendaen for norske kommuner viser Kommuneundersøkelsen 2017. Kommunene har økt tro på gevinsten av å digitalisere innbyggerrettede tjenester, undersøkelsen viser at det får langt større oppmerksomhet enn tidligere. 

Økt tro på digitale løsninger i kommune-Norge

For tredje året på rad har EVRY sammen med NyAnalyse gjennomført «Kommuneundersøkelsen 2017 - Status for digitalisering i norske kommuner». Den viser at kommunene har økt tro på gevinsten av digitalisering og høyere digitalt ambisjonsnivå. I 2015 svarte 24 prosent av kommunene at de forventet økt kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. To år senere har denne andelen økt til hele 64 prosent.

Investeringsområder i kommunal sektor

Det er spesielt tre områder kommunene forventer størst effekt av IKT-investeringer de neste tre årene:

  • Omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. Andelen som svarte positivt på dette har økt fra 23 og 68 prosent.
  • Raskere saksgang/kortere svartid
  • Økt kvalitet på tjenestene.

Automatiserer tjenester

Ambisjonene øker i takt med troen på digitaliseringsgevinster. Andelen som oppgir at digitalisering gis høy eller svært høy prioritet ligger stabilt på godt over 50 prosent. I 2015 oppgav 68 prosent at digitalisering var omtalt i kommunens handlingsplan. I 2017 har andelen økt til 76 prosent.

- Årets undersøkelse tyder på at kommunene høster positive erfaringer fra pågående prosjekter, øker ambisjonene og setter i verk flere digitaliseringsprosjekter for å møte regjeringens mål om «Digitalt førstevalg». Jeg har sterk tro på at vi vil få se mye digital innovasjon fra kommunal sektor i årene fremover. Elektronisk byggesaksbehandling og automatiserte arbeidsprosesser er to av områdene der det skjer mye spennende. Vi ser at kommunenes investeringer i IT dreier seg stadig mer om områder utover grunnleggende infrastruktur. Målet for kommunenes investeringer er å skape konkrete tjenesteforbedringer for brukerne, samt bedre samhandling og kommunikasjon mellom innbyggere, etater og lokalt næringsliv, sier Geir Arne Olsen, direktør for offentlig sektor i EVRY.

Last ned hele Kommuneundersøkelsen her

Del
1.0