Oppdatert informasjon på dine foretakskunder

Oppdatert informasjon på dine foretakskunder

May 23, 2017 | Innsikt
Del

Hvordan kan du oppdatere og samtidig berike informasjonen om dine kunder? Vi er spesialister på vask av kunderegistre. Våre ajourtjenester gir deg tilgang til korrekt informasjon om dine foretakskunder, og gjør det mulig å overvåke endringer som skjer i kundemassen.

Få oppdatert informasjon om dine kunder

Datavask kan både berike og ajourholde informasjonen. Statusoppdateringer og kunngjøringer gir deg varsel om at du har kunder som er i ferd med å gå konkurs, eller av andre grunner innstiller driften. Du kan også abonnere på nyetablerte virksomheter. Har du en større kundeportefølje der du vil innhente informasjon om aksjekapital eller andre poster og nøkkeltall, kontakter du oss.

Du får: 

  • Grunndata om alle norske foretak og organisasjoner
  • Roller i foretakene (daglig leder mm.)
  • Kunngjøringer
  • Status, næringskoder, sektorkoder
  • Regnskap

Ønsker du vask eller porteføljeovervåking?

Vår vaskeløsning identifiserer og oppdaterer dine foretaksdata. Du sender oss ditt kunderegister og vi oppdaterer dette med ny og korrekt informasjon.

Ved porteføljeovervåking utfører vi en første innledende vask hvor vi indentifiserer data og legger til oppdatert informasjon. Deretter overvåkes og ajourholdes dataene daglig, ukentlig eller kvartalsvis, alt etter ditt behov.

Med løpende porteføljeovervåking har du mulighet å automatisere oppdateringen av foretaksdata i egne register. 

Kom raskt i gang

Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon, råd og veiledning i forhold til dine behov. Våre rådgivere har lang erfaring med vask- og ajourholdsløsninger og hjelper deg med oppdatering og vedlikehold av dine registre. 

Kontakt oss
Del

Relevante artikler

0.0