Boligprisutviklingen i 2017

Boligprisutviklingen i 2017

May 16, 2017 | Innsikt
Del

Er boligprisene i ferd med å flate ut? Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer melder om en moderat utvikling i boligprisene i april. 4. mai presenterte Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi sin boligprisstatistikk for april.

Her vokste boligprisene mest i april

Tallene viser en vekst i boligprisene i Norge på 0,5% for april. Den sterkeste prisutviklingen i april hadde Akershus, der prisene økte med ca. 1 prosent.

Prisveksten totalt sett for hele landet er på vel 10% for de siste 12 måneder.

Så lang tid tar det for salg av bolig

I Oslo tok det i gjennomsnitt 14 dager å få solgt en eiendom i april. Gjennomsnittet for Norge er 33 dager.

Så langt i år er det lagt ut 31.000 boliger for salg. Det er en oppgang på 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

De mest hektiske boligsalgsmånedene

Månedene april, mai og juni bruker å være de mest hektiske boligsalgsmånedene. I april i år ble det solgt 6.400 eiendommer mot tilsvarende tall i fjor som var 8.900. Nedgangen skyldes nok påsken som i sin helhet var i april i år. I fjor ble det solgt 27.800 eiendommer i perioden april til og med juni.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.

Pulsen på eiendomsmarkedet

Vi kjenner på aktiviteten i eiendomsmarkedet daglig med å se på antall søk og oppslag i alle våre eiendomstjenester. Sjekk nærmere infotorgEiendom, og se infotorg sitt komplette tilbud på eiendomsinformasjon  

Del
1.0