All aktuell eiendomsinformasjon på ett sted

All aktuell eiendomsinformasjon på ett sted

January 21, 2019 | Innsikt

Jobber du som advokat og hjelper klienter med eiendomsoverdragelser, nabotvistesaker, arv/skifte? I så fall har du behov for eiendomstjenester fra infotorg.

Vi tilbyr Matrikkelinformasjon (teknisk informasjon) og helt oppdatert informasjon fra grunnboken (tinglyst informasjon) om alle eiendommer og borettsandeler i Norge.

All aktuell eiendomsinformasjon for advokater  

Matrikkelen inneholder eksempelvis informasjon om:

 • Adresser
 • Bygninger
 • Annen teknisk informasjon om eiendommer som arealer, formål etc.

Grunnboken inneholder eksempelvis tinglyst informasjon om:

 • Hjemmelshavere eller eiere og hvor stor andel den enkelte eier
 • Heftelser på eiendommen – både pengeheftelser og andre type heftelser (servitutter)
 • Om det er registrert leie- eller festeavtaler på eiendommen.

Eiendomsinformasjon fra kommuner

I tillegg tilbyr vi eksempelvis nabolister, kart og sammensatte eiendomsinformasjonspakker fra kommunene. Denne informasjonen trenger du ved salg av eiendommer. Eksempel på innhold i en slik eiendomsinformasjonspakke er:

 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Restanser og legalskatt
 • Ferdigattest
 • Reguleringsplaner med bestemmer
 • Eiendomskart

Så godt som alle de større kommunene i Norge er leverandører av denne type informasjon. Boligbyggelaginformasjon på borettsandeler finner du også:

  • Godkjente regnskap
  • Protokoll fra siste ordinære generalforsamling
  • Husordensregler
  • Vedtekter
  • Utestående restanser
  • Andel fellesgjeld med mer

Dette gjelder for nærmere 80% av landets boligbyggelag.

I tillegg omfatter tjenestetilbudet funksjonalitet for bestilling av digitale kart, vei-, plandata og foto.

En tjeneste for fastsettelse av verdi eller pris på en eiendom er også del av infotorg.no. Tjenesten bygger på Statistisk Sentralbyrå sin prisutviklingsindeks for eiendommer.

Kontakt oss for mer informasjon

Hent informasjonen du trenger på en enkel og intuitivt måte fra infotorg.

Ønsker du ytterligere informasjon om vårt tilbud på eiendomsinformasjon ta kontakt med oss. 

Kontakt oss
Del