Tre faktorer endrer inkassobransjen dramatisk. Er du rustet for fremtiden?

Tre faktorer endrer inkassobransjen dramatisk. Er du rustet for fremtiden?

October 19, 2018 | Innsikt
Del

Flere og flere nordmenn har gjeld til de dør. I år kommer et nytt lovverk som følge av endret kundeadferd. Forbrukslån har eksplodert siste fem år, og ligger nå på cirka 108 milliard norske kroner. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Forbruksmønstrene våre endrer seg

Tidligere var det nesten en ære-sak å få sine lån nedbetalt, men dette har endret seg, sier Per Stenerud, Key Account Manager i EVRY. Han har jobbet med inkassoselskaper i mange år og ser tydelig hvordan den endrede forbrukeradferden stiller nye krav til bransjen.

Måten vi organiserer og planlegger livene våre har endret seg mye de siste 20-30 årene – og også påvirket forbruksmønsteret vårt. Flere voksne skylder mer penger enn før, og dette skyldes flere faktorer.

  • Vi er «lenger unge»
  • Vi kjøper mer på kreditt
  • Mange har gjeld livet ut.

- Vi kjøper på kreditt nesten daglig, til og med dagligvarer kan kjøpes på kreditt. Dette gjenspeiler seg i hvordan vi tar opp kreditt. Endringer i forbruksmønstre har stor påvirkning på selskaper som driver med innfordring, sier Stenerud.

Det er særlig to utfordringer som preger inkassoselskapene: tid og stadig skjerpet regelverk.

Mangler korrekt informasjon

Nytt inkasso regelverk er under vurdering og vil komme i 2019. Denne nye loven vil sette strengere krav i forhold til personvern og håndtering av persondata. Det blir mer tydelig hvem som eier en fordring.

- Tid har alltid vært en knapp ressurs og dette bare forsterker seg. Den økte mengden av inkassosaker gjør det krevende å følge prosessene manuelt. Bransjen er moden for å ta i bruk ny teknologi, mener Per. I tillegg sliter bransjen med å få nødvendig og riktig informasjon om skyldnere, forklarer han.

- Vi ser at det er et sterkt behov for korrekt informasjon om pant, eiendom, bil eller andre verdier som ligger i løsøret. Inkasso selskaper som har integrert infotorg’s tjenester i sine fagsystemer, får mye enklere tilgang til nødvendig informasjon. Det er en trygg og effektiv måte å innhente rett informasjon om skyldner, bare med et søk i fagsystemet, påpeker Per.

Oppdater gamle saker automatisk

Saksbehandling av en inkassosak inneholder mye dokumenthåndtering. I løpet av første kvartal 2019, skal EVRY sin e-Tinglysingsløsning på eiendom og løsøre være klar i infotorg og tilgjengelig for inkassobransjen. e-Tinglysing og e-Signering vil gjøre det vesentlig enklere å slette/registrere pant og info blir raskere tilgjengelig.

Robotics og Analyse – fremtiden for inkassobransjen?

- Inkassobransjen viser stor interesse for ny teknologi. Robotics og Analyse er to av de viktigste satsingsområdene til EVRY og det snakkes mye om dette blant flere av inkassoselskapene. Vi ser at en del byråer ønsker å digitalisere sin kundekommunikasjon, bygge analysemodeller som predikerer risikovurdering og betalingsmønstre. Det er stor etterspørsel etter moderne løsninger som kan gi dypere innsikt om skyldnere, sier Per.

infotorg har levert gode og korrekte data til inkassoselskapene i mange år. Korrekt informasjon er grunnsteinen for riktig og effektiv saksbehandling. Særlig gjelder det ved overvåkning av saker og vask av kunde/skyldnerregister, der den ferskeste informasjon ofte er en avgjørende faktor. Implementering av Robotics og Analytics er ikke mulig uten den beste datakvalitet, og datakvalitet er kanskje det infotorg er aller best på. 

Ta kontakt med Per
Del
0.0