Kommunesammenslåing - dette må din kommune gjøre

Kommunesammenslåing - dette må din kommune gjøre

April 04, 2019 | Kommunereformen
Del

Tilgang til oppdaterte data er en viktig suksessfaktor for god service og effektiv saksbehandling i den nye kommunen/fylkeskommunen. Vi forteller hva din kommune må gjøre for å få en smidig overgang og for å oppretteholde samme tilganger til tjenester på infotorg.  

De fleste kommuner henter opplysninger fra Folkeregisteret og andre kilder gjennom forskjellige kanaler og fagsystemer. Enkelte kommuner har mer enn 100 forskjellige tillatelser og leveranser for bruk av Folkeregisterdata, for eksempel mange ulike uttrekk. Når flere kommuner skal slås sammen til en må alle tilganger, tillatelser, integrasjoner og uttrekk endres i tråd med nytt kommunenummer og ny kommunestruktur.

Hva må kommunen gjøre?

Ta kontakt med oss i EVRY. Vi tilbyr en kartlegging og oversikt over dagens situasjon i de kommunene som skal slås seg sammen. Oversikten viser:

  • Hvilke avtaler foreligger i de ulike kommunene/fylkeskommunene?
  • Hvilke tillatelser finnes i de ulike kommunene/fylkeskommunene?
  • Hvilke tilganger har den enkelte kommune/fylkeskommunene i dag?
  • Hvilke registeruttrekk gjør kommunene/fylkeskommunene i dag?
  • Hvilke integrasjoner og IP-adresser benyttes?

Denne oversikten kan benyttes som grunnlag når din kommune/fylkeskommune skal beslutte hvilke avtaler, tilganger og oppdrag kommunen ønsker videreført i den nye kommunen/regionen.

Begynn kartleggingen tidlig

For å opprettholde tilgangen til oppdaterte data, og få samordnet uttrekk og integrasjoner mot nasjonale grunndataregistre, er det viktig å starte kartleggingsarbeidet i god tid før sammenslåingen.

Når kommunen/fylkeskommunen har besluttet hvilke oppdrag som skal videreføres i den nye kommunen/regionen kan vi i EVRY gjennomføre avtalte endringer, og sørge for at nødvendige avtaler og tilganger er på plass i god tid før 1.1.2020.

Ta kontakt med oss i dag for å komme raskt i gang med arbeidet, så sørger vi for at den nye kommunen/regionen har tilgang til relevante data og informasjon, og kan tilby innbyggerne god service samt effektiv og korrekt saksbehandling fra første dag som ny, sammenslått kommune/region.

Her finner du svar på oftest stilte spørsmål om Kommunesammenslåingen.

Kontakt oss
Del
1.0