Folkeregisteret åpner for å dele landsdekkende informasjon med kommunene

Folkeregisteret åpner for å dele landsdekkende informasjon med kommunene

February 28, 2018 | Modernisering av Folkeregisteret

Som Folkeregisterets distributør av folkeregisteropplysninger vil det i første rekke være EVRY som tilbyr kommunene ikke-taushetsbelagte folkeregisteropplysninger på tvers av kommunegrensene.

Det er ny lov om folkeregistrering § 10-1 første ledd som åpner for at eksisterende tillatelser gitt kommunene for tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger, kan utvides til å gjelde hele landet. Med det får alle kommuner som i dag har en godkjent tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret innen egne kommunegrenser, også tilgang til de ikke-taushetsbelagte opplysningene i andre kommuner.

Bedre tjenesteyting

I praksis løses dette ved at eksisterende tillatelse for tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger utvides til å gjelde hele landet. Dermed kan konverteringen skje uten at det er behov for noen ny søknad fra kommunene.

Denne tilgangen til ikke-taushetsbelagte personopplysninger fra folkeregisteret utenfor kommunens grenser, er tilganger som vil åpne for mer effektiv saksbehandling og riktigere tjenesteyting der kommunen har saksbehandling av personer bosatt utenfor egen kommune, for eksempel håndtering av hytteforhold der hytteeier er bosatt i annen kommune enn den hvor hytteeiendommen befinner seg.

Bortfall av tilgang til taushetsbelagte opplysninger

Kommunale virksomheter som er gitt tillatelse også til taushetsbelagte opplysninger, mister denne tillatelsen senest 30. september 2018, med mindre virksomheten innen den tid har dokumentert nødvendig lovhjemmel for slik tilgang overfor Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet kjenner til problemstillingen knyttet til behovet noen kommuner har for å sikre nye tilganger til opplysninger om familierelasjoner og andre taushetsbelagte opplysninger også i overgangsperioden frem mot 1. oktober 2018. Det pågår en prosess for å søke å finne en god løsning på dette.

Ikke-taushetsbelagte opplysninger utenfor kommunegrensen vil være tilgjengelige via EVRY

Ta kontakt med EVRY for mer informasjon og konvertering av tilgangsnivå.

Kontakt oss
Del

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

EVRY er distributør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill