Ny lov DSF

Ny lov om folkeregistrering

January 01, 2019 | Nyheter

Tilgang til folkeregisteropplysninger etter ny lov og forskrift

På denne siden finner du informasjon om konsekvenser av ny lov og forskrift for tilgang til folkeregisteropplysninger fra Det sentrale folkeregister (DSF) via TietoEVRYs tjenestetilbud. Mer detaljert informasjon om innholdet i ny lov og forskrift, rettighetspakker, modernisering av Folkeregisteret mv. finner du her

Rettighetspakker og tilganger

Tilgangen til opplysninger for offentlige og private virksomheter reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang skal i første instans behandles av skattekontoret. Når tillatelse er gitt vil dette utløse tilgang til opplysninger iht. et sett med forhåndsgodkjente rettighetspakker. Basert på forenklingene som er innført med ny lov og forskrift er vurderingen at det er behov for rettighetspakker innenfor følgende områder:

  • Offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente tausbelagte opplysninger.
  • Finansforetak og finanskonsern (dokumenteres med konsesjon etter finansforetaksloven)
  • Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og som ikke har lovhjemmel
  • Presse
  • Forskning
  • Andre (private virksomheter)

Behov for søknad og innfrielse av dokumentasjonskrav

Nedenfor finner du de søknadsskjemaer som skal benyttes for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

 (Klikk på lenkene for å laste ned skjema)

Henvendelser

Henvendelser knyttet til;

  • Etablering av brukertilganger og gjennomføring av konvertering  til nye rettighetspakker
  • Teknisk tilrettelegging

rettes til TietoEVRY ved å sende epost til:

Henvendelser om juridiske spørsmål vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger og forholdet til eksisterende tillatelser rettes skriftlig per brevpost til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen, Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo. Det må vises til det saksnummer vår tillatelse har. Henvendelser som mangler SKDs saksnummer kan ikke påregnes behandlet før etter en viss tid.

Brev fra Skatteetaten 

Følgende brev er sendt ut til virksomhetene knyttet til informasjon om konsekvenser av ny lov og forskrift.

(Klikk på lenkene for å laste ned pdf)

Informasjon om integrasjonsgrensesnitt

Her kan du lese mer om nye rettighetspakker og integrasjonsgrensesnitt

Del