Ny lov DSF

Ny lov om folkeregistrering

October 22, 2020 | Nyheter

Tilgang til folkeregisteropplysninger 

På denne siden finner du informasjon om tilgang til folkeregisteropplysninger fra Det sentrale folkeregister (DSF) via TietoEVRYs tjenestetilbud.

Rettighetspakker og tilganger

Tilgangen til opplysninger for offentlige og private virksomheter reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang skal i første instans behandles av skattekontoret. Når tillatelse er gitt vil dette utløse tilgang til opplysninger iht. et sett med forhåndsgodkjente rettighetspakker. Det er rettighetspakker innenfor følgende områder:

 • Offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente tausbelagte opplysninger.
 • Finansforetak og finanskonsern (dokumenteres med konsesjon etter finansforetaksloven)
 • Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og som ikke har lovhjemmel
 • Presse
 • Forskning
 • Andre (private virksomheter)

Behov for søknad og innfrielse av dokumentasjonskrav

Nedenfor finner du de søknadsskjemaer som skal benyttes for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

 (Klikk på lenkene for å laste ned skjema)

Henvendelser

Henvendelser knyttet til;

 • Etablering av brukertilganger 
 • Teknisk tilrettelegging

rettes til TietoEVRY ved å sende epost til:

Henvendelser om juridiske spørsmål vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger og forholdet til eksisterende tillatelser rettes skriftlig per brevpost til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen, Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo. Det må vises til det saksnummer vår tillatelse har. Henvendelser som mangler SKDs saksnummer kan ikke påregnes behandlet før etter en viss tid.

  Informasjon om integrasjonsgrensesnitt

  Her kan du lese mer om nye rettighetspakker og integrasjonsgrensesnitt

  Informasjon om modernisert folkeregister

  Her kan du lese mer om moderniseringen av folkeregisteret.

  Del