Nytt aksjonærkart

Forbedret aksjonærkart

October 28, 2019 | Nyheter

Trenger du å finne ut hvem som egentlig eier et selskap, hvem som har styreverv eller skal du avdekke sirkulære eierskap? Aksjonærkart gir deg informasjonen både skriftlig og visuelt.

Få rask oversikt over eierestrukturer i selskaper

T-Rank og EVRY har lansert en ny versjon av Aksjonærkart, med nytt brukergrensesnitt og nye funksjoner.

Disse funksjonene gjør det vesentlig enklere å finne ut hvilke personer som har makt og eierinteresser i et selskap. Dette kan være et nyttig redskap for å oppfylle kravene til kundekontroll i Hvitvaskingsloven.

Basisfunksjonaliteten er den samme som tidligere, med litt nye farger. Den røde boksen er selskapet som analyseres, de brune boksene er personer, og de blå boksene er selskaper.

Det er nå også mulig å flytte boksene rundt i kartet. Det gjør at man kan tilpasse kartet til egne ønsker før kartet eksporteres.

Hvis man venstreklikker på en boks, kommer det opp flere nye valg knyttet til editering, styrekart osv.

Det er nye eksportmuligheter, nå er det mulig å eksportere både til pdf og PNG.

I den nye versjonen kommer det to nye viktige funksjoner:

  • Kart over reelle rettighetshavere (RRH kart)
  • Voting Power

Kart over reelle rettighetshavere (RRH kart)

RRH-kart beregner og visualiserer hvem som er RRH i et selskap. Et RRH-kart er ikke et komplett aksjonærkart, men viser kun den delen av aksjonærstrukturen som er relevant for vise de reelle rettighetshaverne.

Alle personer i et RRH-kart oppfyller kriteriene for RRH.

Definisjonen av RRH kan justeres under menyen «Valg». Definisjonen kan tilpasses ny hvitvaskingslov.

Du finner RRH-kart som et nytt valg under rullegardinmenyen «Type» på toppen av Aksjonærkart. Funksjonen kan også nås ved å venstreklikke på et selskap.

Voting Power

Voting Power dreier seg om kontroll, om aksjonærmakt. Voting Power indikerer en aksjonærs mulighet til å få igjennom viljen sin i en avstemning. En mektig aksjonær kan bruke et selskap som et verktøy for sin egen agenda, en legitim agenda eller en illegitim agenda.

Voting Power er en score mellom 0% og 100%. En score nær 100% (over 99.9%) indikerer kontroll.

Voting Power avdekker mektige eiere hvis makt ikke er synlig ved bruk av tradisjonelle metoder. Voting Power kan brukes til å avdekke kontrollerende koalisjoner, dvs situasjoner der flere aksjonærer sammen har kontroll. Voting Power vil også avdekke nye kontrollerende eiere, som ikke er tilgjengelig ved andre metoder.

Voting Power er de røde tallene inne i boksene på Aksjonærkart. En rød ramme rundt en boks indikerer at denne aksjonæren har kontroll. Den røde linjen inne i boksene er en visuell indikasjon på nivået av Voting Power.

For mer informasjon om Voting Power:

·        Se https://trank.no/t-rank/global-shareholder-network-analysis/

Ønsker du mer informasjon om Aksjonærkart, RRH kart eller Voting power ta kontakt med salg@infotorg.no

 

Del