Nytt motorvognregister

Statens vegvesen lanserer snart nytt motorvognregister

June 17, 2019 | Innsikt
Del

Snar skal 11 millioner kjøretøy flyttes fra dagens Motorvognregister til et helt nytt register. Vi er i full gang med å tilrettelegge løsningen for alle brukere av Det Sentrale Motorvognregisteret på infotorg

Nytt Motorvognregister

Statens Vegvesen arbeider med å modernisere dagens motorvognregister. Det sentrale førekort- og motorvognregisteret (Autosys) ble utviklet tidlig på 1980 tallet, og har siden blitt gradvis videreutviklet. Den teknologiske utviklingen har kommet langt siden Autosys ble etablert og det var derfor tid for å lage en ny løsning basert på dagens teknologi.

Selve søketjenesten blir den samme kjente hvor man avhengig av autorisasjon kan søke på enten registreringsnummer, fødselsdato på eier, navn på eier, chassisnummer osv. Resultatet ved søk vil inneholde flere tekniske datafelt om et kjøretøy. Den nye plattformen for Motorvognregisteret vil være mye mer dynamisk og tilpasset fremtiden. For eksempel vil du kunne se detaljer om en Hybridbils opptil fem motorer. 

Testtilgang for integrasjons løsninger (oppslag mot nye motorvognregisteret direkte i kundenes systemer) vil bli tilgjengelig fra høsten. 

Fra november vil det være mulig å benytte det nye motorvognregisteret (AMV) for deg som kunde. Målsetningen er at alle skal være over på ny løsningen innen 25 november 2019. 

Vi gleder oss til å kunne vise våre nye løsninger for kjøretøyinformasjon. 

Kontakt oss
Del