Rekordhøye juni-tall - 1977- rekorden falt

Rekordhøye juni-tall - 1977-rekorden falt

July 02, 2021 | Innsikt

Aldri før har det vært registrert så mange nye personbiler i Norge i måneden juni. Med 20 392 nye personbiler, må vi helt tilbake til juni 1977 for å finne forrige rekord. Da ble det registrert 16 415 nye personbiler. Nybilsalget totalt i årets første halvår er også høyere enn på mange år.

"All time high"

- Dette er «all time high». Aldri før har antall førstegangsregistrerte nye personbiler i juni vært så høyt.  Med 20 392 nye biler økte salget med 78,2 prosent sammenlignet med juni i 2020, og den forrige juni-rekorden fra 1977 ble slått med 24,2 prosent, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Det skulle altså gå 44 år før juni-rekorden fra 1977 falt.

Kjøretøy data

1986 topper halvårstallene

- Vi har sett samme tendens de siste årene, at salgs- og registreringstakten på nye personbiler øker kraftig de siste ti dagene før sommerferien. Første halvår i 2021 har en ganske sterk økning, og mange har opplagt gledet seg til å få ny bil. Det blir spennende å se utviklingen i andre halvår, sier Solberg Thorsen.

Til tross for pandemi og dystre økonomiske spådommer, ser det ut til at kjøpekraften og viljen er stor hos norske bilkjøpere. Med 83 930 førstegangsregistrerte nye personbiler i første halvår i år, er det likevel langt igjen til toppåret 1986. Da ble det i Norge registrert drøyt 101 646 nye personbiler i årets seks første måneder. 

8 av 10 nye personbiler har ledning

Så langt i år er flere enn åtte av ti nye personbiler, hele 82,7 prosent, ladbare – det vil si at de enten er helelektriske, eller ladbare hybrider. Av dette er 57,3 prosent rene elbiler, mens 24,4 prosent er ladbare bensinhybrider. I juni var elbilandelen 64,6 prosent. Det er opp hele 20,7 prosentpoeng fra samme måned i fjor da elbilandelen var 43,9 prosent. Salget av nye diesel- og bensinbiler utgjør nå kun rundt 10 prosent til sammen, mens bensinhybrider har 7,1 prosent av nybilsalget hittil i år.

Nye merker og modeller

Markedet preges av at det stadig kommer nye bilmodeller og merker, særlig elbiler.

- Hver femte nyregistrerte personbil i 2021 er en bil eller modell som ikke fantes eller var tilgjengelig i 2020. Aldri før har det vært så mange nye modeller. Det viser hvor raskt utviklingen går, sier Solberg Thorsen, og minner om 2025-målet i Norge: Da skal alle nye personbiler som selges være nullutslippsbiler.

- Vi er på god vei mot målet. Flere av de store internasjonale bilprodusentene er i full gang med omlegging, og særlig fra 2025 og utover vil det skje store endringer. Allerede nå ser vi et stadig større spenn av elbiler i ulike størrelser og prisklasser, med både plass, rekkevidde og utstyrspakker mange ønsker seg. Dette gjør elbilene enda mer attraktive, sier Solberg Thorsen. Alt tyder på at produksjon og salg av personbiler med bensin- og dieselmotorer vil avvikles i løpet av de kommende 10-15 årene, i hvert fall for Europa

Økning i alt bilsalg

Nybilsalget i Norge har gått opp med 41,7 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Så var også 2020 et spesielt år, med pandemien som rammet en hel verden, og ga en nedgang i nybilsalget i Norge på drøyt 24 prosent sammenlignet med 2019.

Også bruktbilsalget holder god fart – sett opp mot første halvdel av 2020. Antall eierskifter har økt med 8,8 prosent, og 260 980 biler har fått ny eier i perioden. Det kan se ut som vi går mot en ny rekord for eierskifter også i år.

Bruktimporten har økt med 66,9 prosent fra nyttår og fram til 30. juni, og var i antall på til sammen 8 289 personbiler. Av disse var rundt halvparten, 4 291, elbiler.

Hver femte bil i Norge er ladbar

Den norske personbilbestanden er i kraftig endring. Av drøyt 2,8 millioner personbiler, utgjør elbilandelen nå 13,56 prosent – og nærmer seg 400 000 i antall. Legges de ladbare hybridene til - det er disse to gruppene som internasjonalt regnes som null- og lavutslippsbiler – så er antallet 544 106.

- Dette betyr at mer enn 19 prosent, altså hver femte personbil i Norge, har ledning, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Ifølge Innovasjon Norge ruller det nesten 1,5 milliarder personbiler på veiene i verden. Av disse er 7 millioner elektrifiserte, hvorav 70 prosent er rene elbiler, mens resten er ladbare hybrider.

Kilde: OFV Statistikk

All kjøretøyinformasjon samlet i våre registre

Vi hjelper deg med tilgang til kjøretøydata. På infotorg kan du bestille tilgang til Kjøretøyregisteret, infotorgKjøretøy, OFV Kjøretøydata, Bruktbilverdi og Rapport om kostnader ved bilhold

Del