Boligverdirapport

Boligverdirapport

Når du skal finne verdien av en eiendom er Boligverdirapporten det mest effektive verktøyet. Rapporten tar utgangspunkt i SSBs prisindeks for boligtype og geografisk område.

Har du gateadresse eller gårds- og bruksnummer med eventuelt feste eller seksjonsnummer, har du alt du trenger for å finne verdien.

I Boligverdirapporten får du:

  • Indeksjustert verdi
  • Prosentvis økning fra sist salg
  • Adresse på boligen
  • 5 siste omsetninger
  • Bygningstype med areal
  • Tomteareal
  • Eventuelle negative forhold som kan påvirke verdien


Hvilke eiendomstyper?

Verdiestimat gjelder fast eiendom som er registrert som «bolig». Eiendommen må ha vært omsatt som «fritt salg» etter 1993. Det gis ikke verdiestimat på fritidseiendommer, næringseiendommer eller eiendommer uten bygninger.

Kontakt oss for mer informasjon.

Har du Eiendomsregisteret hos oss, inngår tilgang til Boligverdirapporten.

Få tilgang

For å få tilgang må du opprette et kundeforhold hos oss. Det er gratis å bli kunde, og du betaler kun for oppslag i tjenestene.

Har du flere spørsmål eller problemstillinger du lurer på, ta kontakt så kan vi hjelpe deg

Kundeservice